Zima odmítá odejít. Ve Špindlu začala vedlejší sezona, lyžuje se levněji

Ve skiareálu Špindler?v Mlýn za?ala p?ed pár dny vedlejší lyža?ská sezona, s ní p?icházejí i levn?jší ceny skipas?. Lyžovat se bude ve Špindlerov? Mlýn? až do 21. dubna 2013.

S p?íchodem vedlejší sezony je pro návšt?vníky p?ipraven výhodn?jší ceník. Za jednodenní lyžování dosp?lý zaplatí 600 korun, s výhodnou akcí pak jen 450 korun.

„P?ed n?kolika týdny jsme spustili akci: Lyžujte 4 dny, zapla?te jen 3, a jelikož jsme se setkali na tento balí?ek s velkým ohlasem, vycházíme návšt?vník?m vst?íc a ješt? jsme jej ve vedlejší sezón? zvýhodnili,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn.

S touto ?ty?denní permanentkou vyjde jeden den lyžování na pouhých 450 korun pro dosp?lého a 315 korun za d?tský skipas. Tyto ?ty?i dny lyžování lze možné vy?erpat
kdykoliv do konce sezony a vybrané dny nemusejí jít po sob?.

I když by mnozí lidé uvítali jaro, provozovatelé skiareálu ve Špindlerov? Mlýn? budou lyža?skou sezonu kon?it v druhé polovin? dubna. Na Medv?díne se bude lyžovat do 14. dubna, a pokud to podmínky dovolí ve Sv. Petru a na Hromovce až do 21. dubna.

„V pr?b?hu n?kolika p?edešlých dní p?ipadlo tém?? 20 cm sn?hu, podmínky jsou tak opravdu zimní. Sjezdovky jsou denn? upravované a p?ítomní návšt?vníci si pochvalují i lyžování bez ?ekání ve frontách,“ dodává ?editel skiareálu.

Lanovky jsou v provozu denn? od 8 do 16 hodin.

footer