Public Relations

Flexibilností, komunikativností, spolehlivostí, vysokou mírou profesionality a individuálním přístupem ke každému klientovi se naše firma stala jednou z nejvyhledávanějších public relations agentur v České republice.
Kromě klasických public relations aktivit, poskytujeme i speciální a interní public relations aktivity. Zajišťujeme strategii na řešení krizových situací či konzultace na všech úrovních komunikace.

Co pokrývá náš public relations v bodech:

 • •   Pozitivní vztahy s médii
 • •   Politický lobbing
 • •   Konzultace na všech úrovních komunikace
 • •   Řešení krizových situací
 • •   Klasický public relations
 • •   Speciální public relations
 • •   Interní public relations

Klasické public relations aktivity:

Pro naše klienty v rámci klasického public relations zajišťujeme komplexní servis. Naši PR specialisté se zaměřují nejen na zpracování tiskových zpráv, ale i jejich rozesílání do médií s efektivním zásahem.
Organizujeme tiskové konference, řídíme aktivní kontakty s novináři, pro naše klienty zajistíme i speciální tematické rozhovory, organizujeme kulaté stoly.
Zajišťujeme a zpracováváme efektivní PR články a jejich publikování v médiích. Pro naše klienty zajišťujeme lobbing médií. V rámci klasického public relations poskytujeme pro naše klienty i konzultace vedoucí k efektivnímu cíli dané marketingové strategie.

Klasické public relations aktivity v bodech:

 • •   Tiskové zprávy – zpracování a příprava tiskových zpráv a jejich rozesílání médiím
 • •   Speciální rozhovory – zajištění rozhovorů se speciální či odbornou tematikou
 • •   Tiskové konference – organizování a zajištění tiskových konferencí, promo klienta nebo jeho produktu
 • •   Komunikace s novináři
 • •   Kulaté stoly
 • •   PR články – zpracování PR článků a jejich publikování v médích dle individuálních potřeb klienta a jeho produktu
 • •   Lobbing médií

V oblasti Speciálního Public Relations klientům nabízíme:

Zajistíme prezentaci klientů a produktu, pro naše klienty zorganizujeme Dny otevřených dveří (firemní dny pro veřejnost či obchodní partnery).
Zorganizujeme a zajistíme Field tripy pro novináře, navrhneme koncept a následně zrealizujeme spotřebitelskou soutěž, zkoordinujeme přípravu a realizaci seminářů a konferencí, veletrhů a výstav.
Poskytujeme konzultace v oblasti VIP clubů, řešení krizových situací a lobbingu.
Sledujeme trendy v oblasti online medií a sociálních sítí (Facebook atd.) a flexibilně reagujeme na jejich vývoj, navrhujeme koncepty efektivního využití populárního fenoménu sociálních sítí v marketingové a PR strategii klienta.

Speciální public relations v bodech:

 • •   Prezentace klientů a produktů
 • •   Dny otevřených dveří – firemní dny pro veřejnost či obchodní partnery
 • •   „Field tripy“ pro novináře
 • •   Spotřebitelské soutěže
 • •   Semináře a konference, veletrhy a výstavy
 • •   VIP Club
 • •   Sponzoring
 • •   Business to Business
 • •   Řešení krizových situací a lobbing

Interní public relations aktivity zahrnují:

Zdravé a přátelské vztahy uvnitř společnosti jsou prvním předpokladem úspěchu u veřejnosti. Jak toho dosáhnout je úkolem interních public relations aktivit. Pro efektivní interní komunikaci využíváme mimo jiné i tyto nástroje:

 • •   Média trénink
 • •   Informační materiály na prezentaci klienta
 • •   Firemní akce zaměřené na zaměstnance
 • •   Firemní noviny nebo časopisy
 • •   Intranet

Spektrum poskytovaných služeb

 • •   Při výběru vhodných médií pro klienta se držíme těchto kritérií:
 •           – tematická zaměření
 •           – dostupnost pro cílové skupiny
 •           – periodicita
 • •   Poskytujeme konzultace a návrhy řešení krizových situací se zaměřením na analýzy trhu, politických a společenských trendů a na konkurenci.
 • •   V oblasti public relations našim klientům nabízíme komplexní servis s individuálním přístupem dle potřeb klienta a jeho cílové skupiny.
 • •   Profesionální event management
footer