Vojta Kotek začne v březnu točit komedii Padesátka

Celove?erní komedii s názvem Padesátka za?ne Vojta Kotek jako režisér natá?et ve Špindlerov? Mlýn? již na za?átku b?ezna. Film, jehož p?edlohou bude scéná? Petra Kole?ka, se má odehrávat v zim? na horách a jeho d?j se bude to?it okolo lidí ze zasn?žených h?eben?, b?žka?ského závodu T?íkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého otce. Tv?rci Padesátky slibují situa?ní i konverza?ní humor, p?ekvapivé zvraty i horský klid. Premiéru filmu uvedou kina na p?elomu letošního a p?íštího roku.

„Cht?li bychom navázat na klasické horské komedie, jako je nap?íklad S tebou m? baví sv?t, And?l na horách, Krakonoš a Lyžníci nebo Sn?ženky a mach?i. M?l by z ní ale zavanout i Cimrman?v vichr z hor,“ p?iblížil film Vojta Kotek.
V hlavních rolích celove?erní komedie se p?edstaví Jakub Pracha?, Marek Taclík, Ond?ej Pavelka a Vilma Cibulková. Natá?ení se uskute?ní na sklonku letošní zimy. První klapka padne 7. b?ezna. Herci se ale na své role p?ipravovali již b?hem ledna a února, a sice b?žka?ským tréninkem v bílé stop? na tratích ve Špindlerov? Mlýn?. Marka Taclíka a Ond?eje Pavelku si vzal pod k?ídla mistr sv?ta v b?hu na 50 kilometr? Martin Koukal, jenž si v Padesátce i sám zahraje. „Jakub Pracha? si vymínil individuální p?ípravu. O?ekávám, že se na start dostaví v plné b?žka?ské form? i se znalostí textu,“ dopl?uje Kotek.
Dvojice Kotek – Mádl se vrací na místo ?inu
Film Padesátka bude vznikat v nejv?tším krkonošském st?edisku Špindler?v Mlýn a jeho okolí, kde se to?ili i populární Snowboar?áci. Tehdy neznámí mladíci Vojta Kotek a Ji?í Mádl se do Špindlu nyní vrátí již jako filmové hv?zdy. V Padesátce si spole?n? zahrají v teplákové retrospektiv? ze sedmdesátých let a na plátn? se potkají po tém?? deseti letech. Oba navíc svým dílem výrazn? promluví do osudu hrdin? filmu.
Petr Kole?ko pat?í mezi nejvytížen?jší scenáristy sou?asnosti a získal si rozpoznatelný humor a rukopis. Podílel se na Okresním p?eboru nebo seriálech Vina?i, ?tvrtá hv?zda ?i Nevinné lži. Vojta Kotek je od d?tství skv?lý herec a dabér, režíruje ?eské verze Pixarovek, nato?il klip Michala Hr?zy Sn?hulák nebo díl „Lež má krátké nohy“ z cen?né televizní série Nevinné lži. Pokoru a zkušenosti získával i jako ?len štábu p?i náro?ném natá?ení Tobruku. „To, co byla pro Tarantina videop?j?ovna, to je pro Vojtu p?ímo filmový plac, kde se pohybuje nep?etržit? od svých t?inácti let. Jeho kariéra je jeho filmová škola,“ chválí svého režiséra producent filmu Daniel Strejc.
Titulní píse? k filmu složí Michal Hr?za, producentem je Format Faktory, distributorem Bontonfilm a partnerem TV Prima. Premiéru filmu v kinech plánují tv?rci na p?elom letošního a p?íštího roku.

footer