Vojta Kotek dokončuje natáčení venkovních scén ve své nové komedii Padesátka

Do konce týdne plánuje režisér Vojta Kotek doto?it veškeré venkovní scény pro svou chystanou celove?erní komedii Padesátka. V dubnu p?ijdou na ?adu interiéry. Film podle scéná?e Petra Kole?ka se odehrává v zim? na horách, zejména ve Špindlerov? Mlýn?. Dnes natá?el štáb erotickou scénu Jakuba Pracha?e nebo humorné sekvence s Hanou Vagnerovu ?i Lukášem Pavláskem.

Filmovému štábu dnes po?así skute?n? p?álo a jedny z posledních exteriérových scén p?ipravované komedie Padesátka se tak odehrály pod modrou oblohou. Jakub Pracha? v roli Jury si dnes zahrál erotickou scénu na h?ebenech Medv?dína, Lukáš Pavlásek p?ed kamerou zap?sobil coby p?íslušník polského etnika. Zábavnou scénu si dnes ve Špindlerov? Mlýn? vyzkoušeli také herci Jakub Štáfek v roli Dulavy a Hana Vagnerová v roli Kunové. „Jakub na m? v této scén? házel z okna stromek. Nejprve jsem se bála, ale nakonec to dopadlo dob?e. P?ed kamerou se na chvíli objevil i Vojta Kotek, který m? ve filmu zachra?uje. Natá?ení jsem si jinak moc užila, byla to ohromná sranda. Jsem ze sportovní rodiny, takže m?j táta je na m? pyšný, že hraji sportovkyni,“ p?iblížila natá?ení dvaat?icetiletá here?ka Hana Vagnerová. Ve filmu, který má navázat na klasické horské komedie, jako je nap?íklad S tebou m? baví sv?t, And?l na horách nebo Sn?ženky a mach?i, si zahraje také Vilma Cibulková, Ond?ej Pavelka nebo Marek Taclík. D?j filmu se jinak to?í okolo lidí ze zasn?žených h?eben?, b?žka?ského závodu T?íkrálová padesátka a muže, který se rozhodl poznat svého muže. Vše se odehrává v 70. letech, takže se m?žete t?šit na retro kostýmy i ú?esy. „Veškeré exteriérové scény budeme dokon?ovat ješt? v sobotu a v ned?li. V dubnu se pak vrhneme na interiéry. Nejnáro?n?jší na natá?ení byla zatím asi davová scéna závodu, kterého se zú?astnilo na t?i sta b?žka??. Snadné nebylo ani ztvárnit autonehodu Vilmy Cibulkové,“ sd?lil producent filmu Daniel Strejc s tím, že premiéru filmu uvedou kina v prosinci letošního roku.

footer