Ve Vysokých Tatrách otevřeli jednu z nejatraktivnějších sjezdovek

Plánujete-li výlet do slovenských Tater, nenechte si ujít parádní svah z nejvýše položené ?erné sjezdovky z Lomnického sedla v Tatranské Lomnici. Všem lyža??m je k dispozici od poloviny ledna. Nejatraktivn?jší sjezdovka startuje ve výšce 2 190 metr? nad mo?em, je dlouhá 1 240 metr? a vede na Skalnaté pleso.

Vysoké Tatry 4Lyža?ská tra? z Lomnického sedla na Skalnaté pleso a odtud dále po ?ervených sjezdovkách ze Skalnatého plesa až do Tatranské Lomnice má 5,5 kilometru a je nejdelší tatranskou sjezdovkou s celkovým p?evýšením 1 300 metr?. Pr?m?rný sklon sjezdovky v Lomnickém sedle je tém?? 47 %. Spušt?ní sjezdovky závisí na pov?trnostních podmínkám, protože je odkázano jen na p?írodní sníh. V sou?asnosti je v Lomnickém sedle p?es metr p?írodního sn?hu. P?evýšení ?erné sjezdovky je 439 metr?. Svah se upravuje denn? rolbou a je sondovaný a monitorovaný Horskou záchrannou službou, která ur?uje, zda je možné v Lomnickém sedle lyžovat nebo zda je nutné ji uzav?ít kv?li zvýšenému riziku pádu laviny. Zkušení lyža?i si užijí i tzv. Francouzskou muldu, která je jednou z variant sjížd?ní tohoto svahu. Francouzská mulda je jihozápadní ?ástí Lomnického sedla. Náro?ná tra? freeridového typu má délku 1 380 metr? a p?evýšení 408 metr?. Momentáln? je na ní asi metr a p?l p?írodního sn?hu. Zprovozn?ním Lomnického sedla nabízí nyní st?edisko v Tatranské Lomnici 12 kilometr? sjezdových tratí a skv?lé lyža?ské podmínky. Na sjezdovkách je nyní 70 až 140 centimetr? sn?hu.

footer