Ve Špindlu odstartovala jarní sezóna. Návštěvníky čeká snowboardový happening i lacinější skipasy

V nejv?tším krkonošském st?edisku lyža?ská sezóna rozhodn? nekon?í. Jarní slune?ní paprsky lákají naopak do areálu stále více lidí. Špindler?v Mlýn nabízí stále výborné sn?hové podmínky, minimální fronty u lanovek a jednodenní skipasy za pouhých 490 korun. Od ?tvrtka do ned?le se m?žete t?šit i na snowboardový happening Burton Špindl Spring Sessions s bohatým programem.

Oblíbený happening Burton Špindl Spring Sessions se uskute?ní ve Svatém Petru po ro?ní odmlce již po osmé. „Široká snowboardová ve?ejnost i registrovaní jezdci si budou moci užít jarní sezónu v nov? vzniklém Burton snowparku, na upravené slopestyle trati vybudované kv?li závodu Sv?tového poháru, zajezdit si v jediné U-ramp? v ?echách nebo si zaskákat na Big Airu. Nebude chyb?t ani oblíbený Corner jump a spousta dalších p?ekážek,“ p?iblížil akci René Hroneš, obchodní a marketingový ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn. Zábava nebude chyb?t ani pod svahem. ?ty?i dny ježd?ní zpest?í velký party stan s celou ?adou hudebních interpret? i sout?že.
Špindler?v Mlýn slibuje stále výborné sn?hové podmínky. V provozu jsou všechny sjezdovky a lanovky i vleky. Na svazích je v pr?m?ru p?l metru sn?hu. T?šit se m?žete i na tak?ka nulové fronty u lanovek a p?edevším lacin?jší skipasy. Až do 2. dubna je seženete s Gopass kartou p?es e-shop na www.gopass.cz jen za 490 korun. Jarní lyžova?ku si m?žete zpest?it i Fresh Trackem, ranní lyžova?kou po manšestru nebo ob?erstvením v jednom z mnoha après-ski bar?. Pove?e?et m?žete i pod hv?zdami v panoramatické restauraci Na Pláni.
Navíc poslední b?eznový víkend probíhají ve všech obchodech Spindl Motion slevy až 60 procent na módní zna?ky.
Více na www.skiareal.cz.

footer