Ve Špindlu finišuje zimní sezóna. Děti lyžují za korunu

P?estože již v?tšina horských st?edisek ukon?ila zimní provoz, ve Špindlu si m?žete zalyžovat až do ned?le 19. dubna. Využijte tak poslední možnost letošní lyžova?ky na prázdné sjezdovce a s levn?jšími skipasy.

„Mohu potvrdit, že letošní zimní provoz opravdu v ned?li kon?í. Rád bych všem návšt?vník?m pod?koval za skv?lou sezónu a vyzval je, aby se do Špindlu ur?it? vrátili i v lét?, kdy op?t chystáme spoustu aktivit a zábavy,“ uvedl obchodní a marketingový ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn René Hroneš a dodal: „Poslední týden zimní sezóny je v provozu lanovka Hromovka a ob? sjezdovky Hromovka I a II. Je to p?edevším z d?vodu dobrého p?ístupu z velkého parkovišt?.“ Na svazích je i v druhé polovin? dubna stále dost sn?hu, a to zhruba 20 až 30 centimetr?. Pokud plánujete strávit jarní dny v nejv?tším horském st?edisku, m?žete se t?šit i na nulové fronty, prázdné sjezdovky a výrazn? levn?jší skipasy. Jednodenní permanentka stojí pro všechny v?kové kategorie jen 350 korun. V sobotu a v ned?li dokonce d?ti do 12 let zaplatí za celodenní lyžova?ku jen jednu korunu.
Více na www.skiareal.cz.

footer