Ve Špindlerově Mlýně skončí zimní sezóna v neděli. Lyžujte jen za 300 korun

Lyža?ská sezóna už jde do finále. Ve Špindlerov? Mlýn? se ale stále lyžuje, zimní sezóna zde skon?í tuto ned?li. Posledních pár dní lyžování si tak mohou návšt?vníci užít výhodn?ji, za celodenní skipas zaplatí jen 300 korun.

„I když provoz na Medv?dín? a Horních Míse?kách byl ukon?en již v?era, v provozu jsou stále areály na Hromovce a ve Svatém Petru, kde provoz lanovek skon?í v ned?li
21. dubna,“ uvedl ?editel skiareálu Ing. ?en?k Jílek.

Poslední letošní lyžování si mohou návšt?vníci užít za velmi výhodných cenových podmínek – jednodenní skipas bez rozdílu v?ku stojí pouhých 300 korun.

V sou?asné dob? hlásí Špindler?v Mlýn 50 cm sn?hu a stále dobré lyža?ské podmínky. Podle p?edpov?di se ve skiareálu možná do?kají i dalšího sn?žení. P?edpov?? na následující dny slibuje teploty okolo nuly.

Areál se pro zimní sezonu uzav?e v ned?li v 16 hodin, kdy bude ukon?en provoz lanovek.
„Provoz ukon?ujeme z d?vodu toho, abychom stihli všechna dopravní za?ízení p?ipravit na letní provoz, který spustíme na Medv?dín? a Svatém Petru už 1. kv?tna,“ dodává Jílek.

Ohlédnutí za zimní sezónou 2012/2013

footer