Ve Špindlerově Mlýně se otvírají další sjezdovky

Milovníci lyžování se mohou radovat, ve skiareálu ve Špindlerov? Mlýn? si tento víkend zalyžují ješt? za výhodn?jší ceny. Navíc se otvírají další sjezdovky a vleky. Podmínky pro lyžování jsou zde tak naprosto ideální.  

V sou?asné dob? hlásí Špindler?v Mlýn asi 40 cm sn?hu. Každodennímu sn?žení pomáhají naplno sn?hová d?la, takže na víkend bude Skiareál p?ipraven op?t na výbornou.  Možností pro p?íjemné lyžování bude opravdu dost, navíc op?t za výhodn?jší ceny,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn.

Od soboty 15. prosince 2012 budou v provozu ve Svatém Petru sjezdovky Dolní hank ?erná sjezdovka (4b), modrá sjezdovka  (2) a Nová Hromovka (1a). Na Horních Míse?kách pak sjezdovka Machytka (13a) + (14), na Medv?dín? H?išt? ?erná sjezdovka  (12b) – p?ejezd na ?ervenou (12a).

Navíc si mohou návšt?vníci zalyžovat ješt? za nižší ceny. Od soboty se totiž ceny zatím vztahují k ceníku z vedlejší sezony. Za jednodenní skipas zaplatí dosp?lý 600 korun, dít? pak 420 korun a junio?i a senio?i 480 korun.

Sjezdovka Labská  bude v  provozu až od pátku 21. prosince 2012.

Do pátku 14. prosince bude provoz pouze ve Svatém Petru na  Dolním hanku (?erná sjezdovka 4b)  a na Horních Míse?kách na sjezdovce Machytka (13a) + (14). Pokud si p?ijedete zalyžovat do pátku, zaplatíte za den jen 250 korun, d?ti pak za celodenní lyžování jen 180 korun.

O víkendu bude v provozu linka Skibusu ?.1 spojující Labskou a všechna velká špindlerovská parkovišt? s Medv?dínem.

Minulý víkend díky azurovému nebi, slune?nému po?así a výhodným cenám p?ilákal Špindler?v Mlýn tisíce lyža??.

Se za?átkem sezony jsme byli velice spokojeni. Sjezdovky na Míse?kách a na Malém hanku ve Sv. Petru byly p?ipraveny na výbornou, celodenní teploty pod nulou udržely ideální lyža?ské podmínky po celý víkend,“ dodává ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

footer