Valentýnský víkend v Tatrách? Kulinářský festival, Snowboard Fest i Manéž Bolka Polívky

Chystáte se strávit nadcházející valentýnský víkend mimo ?eskou republiku? Navštivte slovenské Tatry. T?šit se m?žete na kultovní Snowboard Fest na Štrbském Plese, festival jídla Von Roll Culinary week na Chopku, wellness v Tatralandii nebo Manéž Bolka Polívky v Liptov Arén?. Užít si m?žete i parádní lyžova?ku. Tatranská Lomnica i Štrbské Pleso hlásí p?es metr sn?hu, ob? strany Chopku pak nabídnou 50 až 90 cm.

Romantika v bazenoch Tatralandie_foto_Marek Hajkovský_TMRNa valentýnský víkend p?ipravili provozovatelé lyža?ských areál? spoustu zajímavých akcí. Sportovní obchody Tatry Motion nabídnou všem pár?m za polibek 25% slevu na nákup oble?ení a dopl?k?. Lyža?e navíc ?eká skute?n? parádní lyžova?ka a ideální sn?hové podmínky. Na sjezdovkách v Tatranském Lomnici je 105 cm sn?hu, Lomnické sedlo má 150 cm. Na svazích Štrbského Plesa leží 130 cm. Ideální podmínky pro rodinné lyžování mají Jakubkova lúka ve Starém Smokovci s 80 cm sn?hu. „Velmi dobré podmínky pro klasický nebo brusla?ský b?žecký styl jsou i na denn? upravovaných b?žeckých tratích ve všech t?ech st?ediscích. Výborné podmínky jsou i v Nízkých Tatrách. Na obou stranách Chopku je v pr?m?ru od padesáti do devadesáti centimetr? sn?hu,“ uvedla Zuzana Fabianová, tisková mluv?í Tatry Mountain Resorts.
Lyžova?ku si m?žete nadcházející víkend zp?íjemnit i v Aquaparku Tatralandia, kde nebude chyb?t bohatý anima?ní program a romantika p?i sví?kách. Vyzkoušet m?žete pivní wellness procedury, Diamantové p?ekvapení ?i koupel ve van? plné r?žových lístk?. Na Chopku navíc odstartuje druhý ro?ník gastronomického Von Roll Culinary week. Do kuliná?ského nebe se milovníci dobrého jídla a kvalitních vín vyvezou speciáln? upravenou rolbou. V nadmo?ské výšce 1 670 metr? nad mo?em p?edstaví své kucha?ské um?ní uznávaný šéfkucha? Vojta Artz. „Zam??ili jsme se na ?erstvost, kvalitní suroviny, jednoduchost a zajímavý servis. Festival bude zahalen tajemstvím, chladem, padající mlhou a ledem, jak to k Jasné pat?í. P?ipravíme osm chod? a deset mimo?ádných gastronomických zážitk?,“ sd?lil šéfkucha?. Zábavu si užijí i p?íznivci snowboardingu. Na svahu Interski na Štrbském Plese na nejv?tším Big Airu se totiž uskute?ní 15. ro?ník prestižní snowboardové akce Snowboard Fest, který je za?azen do celosv?tové World Snowboard Tour. Dvoudenní mejdan vyvrcholí v sobotu ve?er špi?kovými výkony jezdc? a party na svahu. Pobyt si m?žete zpest?it i komickou divadelní show Manéž Bolka Polívka, která se vydala na turné po Slovensku. 15. února bude ke zhlédnutí v areálu Tatralandie. Zábavný program ?eského herce doplní i hosté jako Milan Lasica, Ji?í Stivín nebo Anna Polívková.
Více na www.vt.sk ?i www.jasna.sk.

_________________________________________________________________________________
Spole?nost Tatry mountain resorts, as (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve St?ední a Východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR také vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní 19% ve spole?nosti Melida, as, která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR také vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski & Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodovány na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

footer