V Nízkých Tatrách se o víkendu lyžovalo v bikinách. Odstartovala jarní sezóna

V Jasné zima ješt? rozhodn? neskon?ila. Nejv?tší st?edisko Nízkých Tater stále nabízí vynikající sn?hové podmínky a o víkendu odstartovalo sezónu jarního lyžování ?tvrtým ro?níkem oblíbené akce Bikini Skiing. Hromadný sjezd v bikinách se uskute?nil v sobotu pod Chopkem a zú?astnila se ho i celá ?ada ?eských tvá?í.

Jarní Bikini Skiing party se ú?astnily modelky, missky, moderátorky a mnoho dalších mediáln? známých tvá?í. Své repete si v Jasné p?ipomn?la Agáta Pracha?ová, sjezd si užila také ú?adující Miss ?eské republiky Gábina Franková, Miss 2013 Monika Leová a ?eská vicemiss Tereza Budková. Všichni odvážlivci, kte?í lyžova?ku v plavkách absolvovali, získali také vstupenku na ve?erní Bikini Night Party v hudebním klubu Happy End. Návšt?vníky tam ?ekala módní p?ehlídka, tane?ní p?edstavení brazilského u?itele salsy, DJs nebo hudební koncert.
Lyža?i ?i snowboardisté nepochybn? ocenili stále ideální sn?hové podmínky, které Jasná v sou?asnosti nabízí. „Na šesta?ty?iceti kilometrech tratí je v pr?m?ru p?es šedesát centimetr? sn?hu a k dispozici je t?icet vlek? a lanovek. P?íznivci freestylového lyžování a snowboardingu mají k dispozici snowpark. Nechybí ani nová zábavná atrakce Fun Zone nabízející více dobrodružství a adrenalinu,“ uvedla Sylvia Artzová, marketingová ?editelka Jasná Nízké Tatry a Aquaparku Tatralandia. D?ti i dosp?lí mohou vyzkoušet sn?žné kolo, Skifox nebo mix mezi BMX a snowboardem, tzv. Snowscoot. Fajnšmek?i ocení i Fresh Track – lyžova?ku na ranním manšestru.
Po jarní lyžova?ce relax v termálních vodách liptovských aquapark?
Nízké Tatry nabízejí i široké možnosti relaxování. Vyzkoušet m?žete nap?íklad Aquapark Tatralandia pod Chopkem nebo areál Gino Paradise Beše?ová nabízející krom? horkých pramen? termálních vod, bazén? a wellness centra také nádherné výhledy na Nízké a Západní Tatry ?i Velkou Fatru.
Více na www.jasna.sk.

footer