Trendy v obsluze retailu se neustále vyvíjí. Nejlépe si s tím umí poradit outsourcing

Čtvrtá průmyslová revoluce přinesla nové způsoby digitalizace a mění možnosti automatizace a paradigmatu obchodních modelů. Trh se proto nezastavitelně proměňuje a dodavatelé často nemají k dispozici vhodné způsoby, jak na změny reagovat. Jeden z nich je přitom možnost outsourcingu, který úspěšným podnikatelům a mezinárodním společnostem zajišťuje pevnou stavbu a následné efektivní řízení nejen prodejního chodu. Na vlně této éry se česká outsourcingová společnost NAUT GROUP stala špičkou v oboru. Mezi její portfolio spadá i oblast retailu aneb rychloobrátkového zboží (FCMG), které plní regály v každém obchodě.

 

„Český trh rozdělujeme na on trade, tedy takzvaná horeca, pod které spadají hotely, restaurace, bary a kavárny a na off trade. Ten se dále dělí na moderní a tradiční, přičemž tradiční trh tvoří nezávislé prodejny spadající nejčastěji pod české vlastníky. Moderní trh tvoří zahraniční řetězce. Fungování horecky, moderního a tradičního trhu se výrazně liší, a proto se liší i náš přístup k jejich obsluze,“ vysvětluje Petr Nejedlý, CEO společnosti NAUT GROUP a dodává „Doba se neustále mění a s ní i trendy jednotlivých trhů, způsobu jejich obsluhy, a proto naše služby musí být dynamické.“

 

V posledních letech například došlo k výraznému snížení kompetencí obchodních zástupců na moderním trhu. Dohody mezi dodavateli a řetězci se centralizují a role obchodních zástupců je spíše viditelná na tradičních prodejnách. I zde ale mezi hlavní agendy patří spíše kontrola dodržování standardů vystavení, cenový monitoring či kontrola dodržování exekuce domluvených akcí. Vzhledem k vývoji role obchodních zástupců se stávají jejich obchodní návštěvy finančně neefektivními jednak díky zvyšujícím se mzdovým nákladům, rostoucí náročnosti získávání správných dat a pak díky faktu, že dnes obchodní zástupce příliš neobchoduje. Firmy proto hledají nové cesty, jak získávat potřebná data.

 

Sami dodavatelé ví, jak nezbytné je disponovat kvalitními daty z prodejen, a to pro účely marketingu, optimalizace nabídky zboží, sledování chování zákazníků, výzkumu trhu a v neposlední řadě pro další vyjednávání s centrálami řetězců.

 

„Našim klientům nabízíme různorodá řešení. Každý podnikatel a každá obchodní síť je něčím odlišná a přitom unikátní. Naši manažeři na prodejnách získávají relevantní data s tím benefitem, že tato služba je výrazně levnější než sběr dat přes dedikované obchodní zástupce, a to díky synergii více projektů na prodejně,“ poodkryla jednu z mnoha výhod outsourcingu Michaela Zdeňková, Retail services director z NAUT GROUP.

 

Sběr dat sice může být, a nepochybně stále někde je, prováděn prostřednictvím různých technologií, jako jsou například kamerové systémy a senzory pohybu. Nicméně použití těchto technologií vyvolává otázky týkající se ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků. Jedno z hlavních témat v době takto vysoké a lehce dosažitelné digitalizace je po celém světě právě otázka ochrany soukromí.

 

Proto česká společnost NAUT GROUP nabízí mnohem modernější řešení v podobě nástroje Smart Check. Klient si na webovém rozhraní vybere velikost vzorku prodejen od jednotlivých řetězců, vloží takzvaný listing a informace o plánovaných promočních akcích podle toho, jaká data z prodejen požaduje.

 

„Klientům můžeme tímto způsobem poskytnout informace o dostupnosti jejich produktů na prodejnách, dodržování akčního vystavení, a to včetně fotodokumentace. Díky cenovému monitoringu mohou sledovat dodržování doporučených maloobchodních cen, které si pak srovnají napříč všemi monitorovanými prodejnami. Pro firmy je takové srovnání důležité i s ohledem na udržení zásad etického a férového jednání vůči koncovému zákazníkovi,“ přiblížila jednu z metod Michaela Zdeňková.

 

Na tradičním trhu je situace odlišná. Důvod je jednoduchý – nevládnou zde centrální dohody. Obchodní zástupce má stále možnost ovlivnit objednávky nebo vystavení zboží, a proto sem někteří dodavatelé soustřeďují své obchodní týmy. Musí ale počítat s vyššími náklady na přejezdy obchodních zástupců, jelikož jsou prodejny rozmístěné hlavně v menších městech. Zároveň je klíčovou otázkou „profitabilita / výkon“ těchto prodejen.

 

„Úspěšné obchodní společnosti se logicky čím dál více rozhodují na základě exaktních dat.  Požadavky na správná data z prodejen rostou a my našim klientům nabízíme řešení, která přesahují zažité způsoby. Neustále monitorujeme měnící se trendy mezi těmito trhy a troufám si říct, že se naše píle odráží i na úrovni poskytovaných služeb. Stejně tak, jako se mění prostředí kolem nás, musíme i my vyvíjet způsoby a možnosti, jak klientům usnadnit jejich práci,“ dodala Michaela Zdeňková.

 

footer