TMR převezme Skiareál Špindlerův Mlýn už letos

Spole?nost Tatry moutain resorts, a.s., (TMR) a obchodní spole?nost SMMR, a.s, dce?iná spole?nost SNOWHILL, a.s, budou již od letošní sezony provozovat SKIAREÁL Špindler?v mlýn, a.s.  
„Velice si vážíme d?v?ry, kterou v nás ?STV vložilo a jsme p?ipraveni realizovat všechny naše cíle a vize,“ uvedl Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.
Nájemní smlouva byla stanovena na dvacet let. B?hem níž se noví nájemci zavázali zainvestovat ?ástku 800 milion? korun.

Investovat se bude do výstavby nových lanovek, sjezdových tratí a další infrastruktury. Sou?ástí nájemní smlouvy je i opce na dalších dvacet let.

„Budeme se ze všech sil snažit vytvá?et p?íjemné podmínky, aby se zas Špindler?v Mlýn stal oblíbeným místem pro rodinnou dovolenou. Naší vizí je totiž vrátit do Špindlerova Mlýna práv? tuto cílovou skupinu,“ míní Bohuš Hlavatý.

V následujících dnech bude probíhat inventarizace majetku a další administrativní úkony.

„K samotnému p?edání areálu by mohlo dojít 15. listopadu 2012 a následn? by již nic nebránilo k úsp?šnému startu naší první sezony ve Skiareálu Špindler?v Mlýn,“ dodává Bohuš Hlavatý.

footer