Špindlerův mlýn oficiálně odstartoval letošní zimní sezónu

Hudební show na sn?hu, tanec roleb, lyža?ské závody, sout?že pro d?ti, p?íjezd Krakonoše nebo slavnostní oh?ostroj – takové bylo oficiální otev?ení letošní lyža?ské sezóny v krkonošském Špindlu. Audi ski opening p?ilákal b?hem uplynulého víkendu stovky návšt?vník? a milovník? zimních sport?. Na velkolepé akci nechyb?la ani celá ?ada ?eských celebrit.

YAN_4097První oblouky na sjezdovkách na Svatém Petru si lyža?i a snowboardisté vychutnali o víkendu ve Špindlerov? Mlýn?. Skiareál tu oficiáln? otev?el letošní zimní sezónu. „Po?así nám letos moc nep?álo, p?írodní sníh bohužel nenapadl. Díky novému

zasn?žovacímu systému si ale p?esto návšt?vníci o víkendu na Svatém Petru poprvé zalyžovali. V??ím, že je pot?šily zvýhodn?né ceny skipas?, bavil je bohatý doprovodný program pro d?ti i dosp?lé a budou se k nám zase b?hem zimy vracet,“ uvedl ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek.
Tradi?ní zahájení zimní sezóny odstartovala páte?ní party v hudebním klubu Dolská. Sobotní program již nabídl spoustu zábavy pro malé i velké návšt?vníky. Nechyb?ly závody pro ve?ejnost s ?T Sport na vrchol na ?erné sjezdovce, ukázky um?ní profesionálního sprejera, sout?že, hry, diskotéka pro d?ti nebo koncert Maxim Turbulenc.

YAN_3815Zájemci mohli otestovat i jízdu ve voze Audi quattro s legendárním pohonem všech ?ty? kol v extrémních podmínkách, shlédnout synchronní jízdy roleb a skútr? ?i se pokochat lyžováním v podání Skolmax Ski Demo team. Audi Ski opening zpest?il také živý koncert kapely Support Lesbiens na sn?hu, vystoupení Eddie Stoilow, královny krásy, oh?ostroj nebo p?íjezd Krakonoše, který letošní zimní sezónu ve Špindlu slavnostn? zahájil. Tradi?ní opening p?ilákal i ?adu celebrit a osobností. Skiareál navštívil hokejista Dominik Hašek, lyža? Aleš Valenta, modelka Andrea Veršová nebo Agáta Pracha?ová s manželem Jakubem. Nechyb?la ani ú?adující ?eská Miss Gabriela Franková, lo?ská vít?zka Lucie Kovandová nebo další finalistky této sout?že Nikola Buranská s Monikou Leovou.

Skiareál Špindler?v Mlýn nabídne letos lyža??m levn?jší online skipasy, širší sjezdovky i nový snowpark. Plánujete-li zimní dovolenou na horách, Špindler?v Mlýn bude tou pravou volbou. T?šit se m?žete na desítky kilometr? sjezdovek r?zných obtížností, skv?lý servis, ?adu restaurací i Après-ski bar? a spoustu zábavy pro celou rodinu. Skiareál se letos zam??il p?edevším na komfort a bezpe?nost lyžování.„Rozší?ili jsme dojezdovou plochu sjezdovek na Hromovce, nainstalovali bezpe?nostní sít? a most p?es Labe jsme minimáln? dvojnásobn? rozší?ili,“ sd?lil ?en?k Jílek s tím, že návšt?vníci jist? ocení i modernizaci nástupních prostor na ?ty?seda?kovou lanovku ve Svatém Petru a stavbu zbrusu nové multifunk?ní budovy, která nabídne nové pokladny, infocentrum, další provozovnu sít? Spindl Motion Shop&Rental. Milovníci snowboardingu a freestylového lyžování si tu také p?ijdou na své. Skiareál p?ipravil bohaté vyžití a p?ekážky pro zkušené jezdce i úplné za?áte?níky. Novinkou bude Snowpark Svatý Petr umíst?ný nad výstupem dvouseda?kové lanovky podél vleku „H?išt?“.

YAN_3381Nebude chyb?t ani U-rampa nebo oblíbený Funtrack na Hromovce. Lyža?i se mohou t?šit také na zákaznický systém GOPASS, který umožní nakupovat skipasy online rychleji, pohodln?ji, bez ?ekání u pokladen a navíc za nižší ceny než na kamenných pokladnách v areálu. „P?estože jsme do modernizace st?ediska letos vložili tém?? sto milion? korun, skipasy zdražovat nebudeme. Naopak s GOPASS kartou bude lyžování levn?jší. Jejich držitelé budou moci ?erpat v pr?b?hu sezóny i další slevy nap?íklad na jídlo a nápoje v restauracích a barech Spindl Gastronomy nebo v prodejnách a p?j?ovnách Spindl Motion,“ uzav?el René Hroneš, obchodní ?editel Skiareálu.

Více na www.skiareal.cz

   

footer