Špindlerovský Ski opening přilákal dospělé i děti, poprvé v Česku představil i unikátní synchronní jízdu roleb

Ve skiareálu Špindler?v Mlýn to v pr?b?hu celé soboty opravdu žilo. Nejvíce si užily d?ti, pro které byly v pr?b?hu dne p?ipraveny sout?že a hry, na pódiu si užily d?tskou diskotéku a p?ivítala je nejúsp?šn?jší ?eská snowboardistka Eva Samková, roda?ka z Vrchlabí.

Slavnostní skiopening za?al v pátek, kdy návšt?vníci lyžovali za symbolických 50 korun, což se u ve?ejnosti setkalo s ohromným zájmem.

Hlavní program k zahájení lyža?ské sezony se pak hlavn? konal v sobotu ve Sv. Petru, a to od ranních hodin, kdy prob?hl další ro?ník oblíbených závod? pro ve?ejnost S ?T Sport na vrchol. Celý den hlavn? pat?il d?tem – závodily na sn?hu, užily si d?tskou diskotéku nebo program v Relax Zón?. Navíc se zdarma mohly prolet?t balonem a vid?t tak areál z výšky.

„Ve?erní program pak ve Svatém Petru vyvrcholil Kässbohrer show neboli synchronní jízdou roleb, která se nyní úpln? poprvé uskute?nila v ?esku,“ uvedl ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Návšt?vníci si užili velkolepou módní p?ehlídku Bogner Fashion show i slavnostní oh?ostroj.

Tím ale Ski Opening nekon?il pokra?oval v Dolská Music Clubu, kde Sportalm p?edstavil novou zimní kolekci. Ve?er pat?il kapele MIG 21 v Music Clubu Silver Rock.

footer