Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje sezonu.

Skiareál ve Špindlerov? Mlýn? p?ivítá v pátek 7. prosince 2012 první milovníky zimních sport?. První sezonu zdejší skiareál provozuje spole?nost Melida, a.s.  

„V pátek 7. prosince bude zahájen provoz na malém hanku ve Sv. Petru a na Horních Míse?kách, vlek M  sjezdovka  ?íslo 14,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn.

Od soboty 8. prosince pak následn? bude v provozu malý hank Sv . Petr + Horní Míse?ky – vlek M sjezdovka ?. 14  a vlek L (Machytka sjezdovka 13 a). Pro p?íjezd ze Špindlerova Mlýna bude v provozu lanovka Medv?dín. Ceny  jednodenních skipas? v rámci tohoto omezeného provozu ?iní 250 korun za dosp?lého, 180 za dít? a 200 korun zaplatí junio?i a senio?i.

„Doufáme, že sn?hové podmínky budou dále p?íznivé a budeme uvád?t do provozu další vleky a lidé si rádi p?ijedou do Špindlerova Mlýna zalyžovat. Ve spolupráci s ubytovateli  p?ipravil Skiareál Špindler?v Mlýn výhodné pobytové balí?ky, p?i zakoupení týdenního pobytu mohou návšt?vníci získat 30 % slevu,“ dodává ?en?k Jílek.

Jednodenní skipas vyjde dosp?lého na 700 korun. Oproti nedávno vydanému ceníku ?STVMelida, a.s, jednodenní skipasy zlevnila. D?ti do šesti let mají lyžování ve Skiareálu Špindler?v Mlýn zdarma.

Novinkou letošní sezony je skipas s názvem 15 dní ze sezóny ŠPINDL, s nímž vyjde jednodenní lyžování dosp?lého na pouhých 470 korun, v p?ípad? skipasu s názvem 10 dní za sezony ŠPINDL dosp?lý za den lyžování ve Špindlerov? Mlýn? zaplatí pouhých 510 korun.

Pro milovníky lyžování jsou p?ipraveny i kombinované skipasy, které lze využít jak do Skiareálu Špindler?v Mlýn, tak i do lyža?ských st?edisek v Nízkých a Vysokých Tatrách.

P?i nákupu kombinovaného skipasu do 23. prosince 2012 nabízí  Melida i cenov? zvýhodn?nou nabídku. Kombinovaný  skipas s názvem  All season Špindl + Tatry návšt?vníci po?ídí za 8750 korun za dosp?lého, za dít? pak za 6120 korun a senio?i a junio?i zaplatí 7000  korun.

Melida  v??í, žekombinované skipasy budou pro milovníky zimních sport? zajímavé a že si ?eští návšt?vníci p?ijedou zalyžovat, jak do Špindlerova Mlýna, tak do Tater, kde mohou vyzkoušet novou moderní lanovku Funitel,  propojení Chopku Sever-Jih ?i mnoho dalších novinek, které na n? v Tatrách ?ekají.

footer