Ski resort Spindleruv Mlyn will not realize Skicross World Cup

Spole?nost Melida, a.s., provozovatel Skiareálu Špindler?v Mlýn, se rozhodla, že z d?vodu zp?ísn?ní požadavk? a doporu?ení Mezinárodní lyža?ské federace na zajišt?ní bezpe?nosti lyža?? se následující ro?ník Sv?tového poháru ve skicrossu nebude realizovat ve Špindlerov? Mlýn?.

Hlavním d?vodem zrušení je zp?ísn?ní požadavk? FIS na zajišt?ní bezpe?nosti závodník? po b?eznovém tragickém pádu Kana?ana Nicka Zoricice ve švýcarském Grindelwaldu a dalším zran?ním na prvním závod? letošního Sv?tového poháru v Kanad?.

„Z pohledu provozovatele je pro nás nejd?ležit?jší bezpe?nost závodník? a široké ve?ejnosti, kv?li zp?ísn?ní požadavk? a doporu?ení Mezinárodní lyža?ské federace na zajišt?ní bezpe?nosti lyža??, jsme se rozhodli následující ro?ník Sv?tový pohár ve skicrossu ve Špindlerov? Mlýn? nerealizovat,“ said ?en?k Jílek, CEO.

footer