Simona Krainová pokřtila syny u Augustiniánů na Malé Straně

V úzkém rodinném kruhu prob?hl k?est syn? modelky Simony Krainové, Maxe (3,5) a Bruna (1,5), v sobotu 7. ?ervna v kapli kostela Sv. Tomáše na malé Stran?. Kmotrou malých chlapc? se stala zp?va?ka Lucie Bílá a kmotrem blízký rodinný p?ítel Vladimir Novák.

„K?est považujeme za jeden ze základních kamen? v život? každého ?lov?ka. Bylo to pro nás p?irozené rozhodnutí,“ prozradila Simona Krainová, která si spolu s manželem pro takto slavnostní chvíli v život? své rodiny zvolila místo v samém srdci Prahy. Zdejší augustiniánský klášter a kostel sv. Tomáše nabízí totiž neopakovatelnou atmosféru a krásné prost?edí. A že byl výb?r místa promyšlený, vysv?tlila s úsm?vem sympatická maminka dvou syn? vzáp?tí: „Svou roli sehráli hned t?i faktory – krásná kaple, stylový hotel Augustin v sousedství a tamní vyhlášená gastronomie.“
Pro chlapce také oba rodi?e spolu s kmotry a fará?em pe?liv? vybírali další jména, která p?i k?tu p?ijmou. Starší Max tak p?i k?tu dostal ješt? jméno Vladimír po rodinném p?íteli Vladimíru Novákovi, a mladší Bruno získal jméno Petr po otci Simony.
Slavnostní okamžiky si krom? rodiny Simony Krainové a Karla Vágnera vychutnali i jejich blízcí p?átelé. „Je to pro mne velká pocta a závazek. T?ším se z každého okamžiku tady a hlavn? si p?eji, aby obou chlapc?m zá?ila na jejich cest? životem jen š?astná hv?zda,“ ?ekla Lucie Bílá, která šla za kmotru malému Brunovi. Pro oba chlapce zvolila jejich maminka stejné oble?ení, bílou košile s motýlky, sama pak doslova zá?ila v ?ernobílém modelu od své oblíbené návrhá?ky Kate?iny Geislerové.
Mezi hosty, kte?í se slávy v hotelu Augustin na Malé Stran? ú?astnili, nechyb?li rodiny Simony i Karla, ch?va Magda a modelka a moderátorka Iva Kubelková. Spole?n? si vychutnali nezapomenutelnou atmosféru k?tu v kostele svatého Tomáš i následné pohošt?ní v p?ilehlé restauraci hotelu Augustin, který je známý svou vyhlášenou kuchyní a legendárním svatotomášským pivem, které zde va?í podle historické receptury z mnišské knihovny.

footer