Provoz Skiareálu Špindlerův Mlýn nekončí. Užijte si jarní lyžování za nižší ceny

Zatímco n?které skiareály v ?esku se s lyža?skou sezonou již pomalu lou?í, ve skiareálu ve
Špindlerov? Mlýn? tomu tak není. Sjezdovky i lanovky pro zimní sezonu budou v provozu
minimáln? do konce b?ezna. Skiareál nyní upravil i ceník skipas?, s cenami za jarní lyžování
p?ichází dokonce i o týden d?íve, než bylo p?vodn? plánováno.


„Lyža?ské podmínky jsou ve Špindlerov? Mlýn? velice dobré, v sou?asné dob? se stále lyžuje, p?edpokládáme, že se bude minimáln? lyžovat až do konce b?ezna, a když budou dobré podmínky,tak i v dubnu. Aktuáln? máme na sjezdovkách 40 – 50 cm technického sn?hu, sjezdové trat? jsou denn? upravovány. Vposlední dob? nám p?eje i p?kné slune?né po?así, zvlášt? lyžování v dopoledních hodinách je díky n?mu tak i velice p?íjemné,“ uvedl ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Navíc skiareál vyšel vst?íc p?íznivc?m jarního lyžování a o týden d?íve p?ichází s úpravou ceníku.
„Jelikož vládne již jarní po?así, vyšli jsme vst?íc návšt?vník?m a s ceníkem za jarní lyžování p?icházíme o týden d?íve, než bylo p?vodn? plánováno, od pond?lí 17. b?ezna se tak bude u nás lyžovat za nižší ceny,“ dodává Jílek.

Celodenní skipas pro dosp?lého tak vyjde na 650 korun, pro seniory a juniory na 520 korun, d?ti budou moci lyžovat za 450 korun, d?ti do 6 let ve Špindlerov? Mlýn? mohou lyžovat zdarma. Po nedávné novince FRESH TRACK, tedy lyžování na ranním manžestru, p?ichází nyní skiareál s dalšími novinkami.

„Hned tou první je cenov? zvýhodn?ná akce Happy Fridays se Spindl Card. Každý pátek lze lyžovat jen za 490 korun, tuto novinku spouštíme tento pátek, bude platit až do konce sezony a vztahuje se na všechny držitele platných karet Spindl Card, kterých je v letošním roce už více než 11 tisíc,“ dodává Jílek. Zvýhodn?ná cena bude poskytnuta po p?edložení Spindl Card na pokladnách na Hromovce, Horních Míse?kách, na Medv?dín? a ve Sv. Petru.

Další z jarních novinek je i akce nazvaná Lyžujte 4 dny za cenu 3, která odstartuje v pond?lí 17. b?ezna. Tento speciální skipas oprav?uje držitele lyžovat jakékoliv 4 dny až do konce sezony za cenu 3 jednodenních permanentek.Tyto dny nemusejí jít za sebou, lze je vy?erpat kdykoliv do konce letošní zimy. S tímto skipasem pak tak za jeden den lyžování dosp?lý návšt?vník zaplatí 488 korun, d?tský skipas takto vyjde na 338 korun na den.

Jarní lyžování se ponese i v duchu zajímavých sportovních akcí. O víkendu 15. – 16. b?ezna se ve Špindlerov? Mlýn? koná SNOW SPORTS WEEKEND, a ve dnech 27. – 30. b?ezna se zde bude konat Mistrovství ?R v alpských disciplínách.

footer