Praha – Akciová společnost GALAXO v čele s podnikatelem Igorem Rattajem podepsala smlouvu o odkoupení společnosti Snowhill a.s.

Pod akciovou spole?nost Snowhill spadá 6 lyža?ských areál? r?zných parametr? – v Krkonoších st?ediska Herlíkovice, Šachty, Kamenec, Kozinec, na Šumav? skiareál Kašperky a areál Mariánky Mariánské Lázn?.

„Mohu potvrdit, že došlo k podpisu smlouvy mezi akcioná?i spole?nosti Snowhill, a.s., a spole?ností GALAXO, a.s., v ?ele s panem Ing. Igorem Rattajem. Ten bude zatím jediným akcioná?em ve spole?nosti, k cen? transakce se zatím nebudeme vyjad?ovat,“ uvedla z komunika?ní agentury Denisa Kalivodová.

Igor Rattaj v ?ele akciové spole?nosti GALAXO má v plánu areály p?evzít p?ed zahájením letošní zimní sezony.

„Touto investicí pokra?ují moje podnikatelské zám?ry v ?eské republice se zam??ením na volno?asové aktivity, a to nejen v oblasti lyža?ských st?edisek, ale i širších fun&leisure oblastech jako skiareály, aquaparky a další,“ uvedl Ing. Igor Rattaj.

Spole?nost GALAXO, a.s, chce pozornost soust?edit na v?tší lyža?ské areály Herlíkovice ?i Mariánky, v nichž spat?uje velký potenciál z nich vybudovat moderní lyža?ská st?ediska, která budou ekonomicky dostupn?jší širší ve?ejnosti.

„Struktura akciové spole?nosti GALAXO se m?že v budoucnu m?nit – jednou z variant je i možná spolupráce s akciovou spole?ností Tatry mountain resorts, a.s. nebo p?ípadná spolupráce s lokálními investory,“ dodává Rattaj.

footer