Populární pěvkyně Andrea Kalivodová se zúčastnila dne 6.4.2013 akce ZLATÝ CHRT

Populární p?vkyn? Andrea Kalivodová se zú?astnila dne 6.4.2013 akce ZLATÝ CHRT, kterou po?ádala ?eská greyhound dostihová federace v hotelu Esplanade na Praze 1.

Zde Andrea oce?ovala vít?zné chrty a celou akci si velmi užívala. „Pejsky mám moc ráda, u rodi?? jsme m?li s mladší sestrou t?i – n?meckého ov?áka Agora, malou ?ivavu Ritu a pozd?ji dobrmanku Axu. Byli to naši milá?ci a ?lenové rodiny, zažili jsme s nimi spoustu legrace a skv?lých zážitk?, moc ráda na n? vzpomínám. Je mi líto, že mi sou?asná pracovní vytíženost neumož?uje žádného takového pejska vlastnit, chrti jsou krásná plemena mají v sob? eleganci a p?vab, takové malého chrtíka bych dom? brala hned,“ prozradila Andrea, která je plná nových nápad? a energie. Nyní p?ipravuje se svým PR teamem nové webové stránky a facebook, kde se dozví p?íznivci známé divy informace o všech jejích aktivitách.

footer