Ondrášovka podpořila Jarmark Ona Dnes

Prostory p?ed hlavním vchodem do And?l Media Centra se prom?nily v obrovské pestrobarevné tržišt?. Prodávaly se tu šaty, trika, halenky, boty, kabelky, korále a náušnice, nebo také d?tské panenky, knížky nebo autí?ka a tisíce dalších v?cí.
Spole?nost Ondrášovka,a.s, poskytla návšt?vnicím zdarma minerální vodu. Hned u vstupu na n? ?ekal stánek Ondrášovka a dámy si tak p?i nakupování ochutnaly nové p?íchut?, nejvíce oblíbená byla jemn? perlivá voda a p?íchu? lesních plod?.
Mezi prodávajícími se dopoledne objevila také paní doktorka Kate?ina Cajthamlová, která p?inesla n?kolik kousk? ze svého šatníku i botníku a dokonce i vlastnoru?n? batikovaný šátek

Na akci zavítali i VIP hosté – pár kousk? si odnesla i ?eská Miss Jitka Nová?ková, nebo slovenská zp?va?ka Mista, které se ne?ekne jinak než Slovenská Lady Gaga.

footer