Ondrášovka podpořila děti a charitu

Spole?nost Ondrášovka,a.s, se stala partnerem charitativní akce Kdo má rád.
V Martinském mlýn? nedaleko Trhových Svin? se starala o pitný režim d?tí, u stánku si mohly vzít zdarma minerální vodu. Malým návšt?vník?m bezesporu nejvíce chutnala p?íchu? lesních plod?, která se stala nejv?tším hitem letošního léta.
Po skon?ení d?tského dne se konal charitativní koncert – na n?mž vystoupila zp?va?ka Jitka Zelenková, Petr Kotvald, Martina Balogová, Marek Ztracený, Martin France a další. Výt?žek putoval na novorozenecké a d?tské odd?lení nemocnice v Prachaticích. Koncertem provázela moderátorka Markéta Mayerová.

footer