Oční centrum Praha má nové luxusní prostory

V holešovickém Lighthouse otev?elo O?ní centrum Praha nové luxusní prostory. Na open party p?išli nejen VIP osobnosti, ale i uznávaní léka?i. Slavnostní recepcí provázel moderátor Miroslav Šim?nek. Vzácní hosté si luxusní prostory d?kladn? prohlédli i za odborného výkladu léka?ek OCP.

Krom? odborník? z ?ad léka?? p?išli i n?kte?í slavní klienti O?ního centra Praha – moderátorka TV Nova Michaela Ochotská, here?ka Markéta Hrubešová a další.

footer