O víkendu to bude ve Špindlu pořádně žít. Přijeďte na Snow Sports Weekend!

Nevíte, co budete d?lat o víkendu? Máme pro Vás zajímavý tip. Nenechejte si ujít akci plnou sportu, sout?ží, exhibicí, zakon?enou po?ádnou ve?erní párty.

Takový bude SNOW SPORTS WEEKEND, které prob?hne o víkendu 15. – 16. b?ezna v nejv?tším domácím zimním st?edisku Skiareál Špindler?v Mlýn ve Svatém Petru.

„Program víkendu pro všechny v?kové kategorie, po?ínaje rodinami s d?tmi a za?áte?níky, p?es víkendové sportovce až po profesionály, za?íná v sobotu s otev?ením lanovek,“ uvedl ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek.

A hlavn? máte tam šanci potkat opravdovou špi?ku a navíc s ní zm??it svoje síly. Do Špindlu zamí?í n?kolikanásobný vít?z Sv?tového poháru a Mistr Sv?ta ve skikrosu Tomáš Kraus, dvojnásobný vít?z sv?tového poháru Michal Novotný a vít?zka z Univerziády 2011 Klára Koukalová za snowboardcross, olympioni?ka a ?eská reprezentantka ve sjezdovém lyžování Klára K?ížová, ?i zástupci ?eské freestyle snowboardové reprezentace Martin Mikyska a Daniel Paulí?ek.

Pro ty nejmenší bude v areálu Svatý Petr p?ipraven „Burton Riglet Park“, kde si mohou d?ti ve v?ku 2-6 let poprvé vyzkoušet, jaké to je stát a jet na snowboardu. Snowboard si bude možné p?j?it a vyzkoušet v rámci Burton Demo Tour, kde bude také p?ipravena malá školi?ka pro d?ti ve v?ku 6-10let.

D?ti a junio?i si budou moci vyzkoušet d?tskou crossovou dráhu na lyžích i na snowboardu a nechat si zm??it ?as. Ve?ejnost se bude moci p?ihlásit do závodu „Public freestyle jam“ p?ipraveného pro lyža?e i snowboardisty ?i do klasického slalomu na lyžích.

Vrcholem sobotního programu bude snowboardový jibbing závod (jibbing = ježd?ní na pevných p?ekážkách) – „BURTON JIBBING MADNESSS“ dotovaný ?ástkou 40.000 K?, na který se m?žete t?šit p?ímo na dojezdu sjezdovek Svatého Petra.

Do n?j je pozváno 8 vynikajících snowboardist? a dalších 8 jezdc? vzejde z odpoledních kvalifikací. Celkem 16 závodník? si to pak rozdá ve ve?erním finále pod um?lým osv?tlením a navíc KO systémem jeden proti jednomu, což zaru?uje nesmírn? atraktivní podívanou a zážitek pro diváky i jezdce.

Vstup na akci je zdarma stejn? jako registrace do všech sout?ží.

O zábavu na míst? se postarají po celý den DJ Robot, DJ Akvamen a DJ Yanko Král(SK), živý koncert na sn?hu si p?ed ve?erním finále vyst?ihne domácí kapela Mydy Rabycad.

Po skon?ení „Burton Jibbing Madness“ se d?ní p?enese ze Sv.Petra na velkou ve?erní párty v music klubu Dolská, kde bude hlavní hv?zdou nesmírn? populární britský dj a producent Benji Boko, britsko rakouská formace Mr. Dero & Kluzmy Tung ?i domácí projekty Robotronic a Mydy Rabycad.

footer