O víkendu Špindl oficiálně otevře nový snowpark. Nebude chybět ani Big Air, lyžařské závody či hromadný sjezd na horských kolech

Nejv?tší krkonošské st?edisko nabízí i v letošní sezón? bohaté vyžití pro p?íznivce snowboardingu a freeskiingu. O víkendu otev?e skiareál zbrusu nový snowpark na Svatém Petru a zprovozní Big Air. Nebude chyb?t ani Funtrack Hromovka nebo hromadný sjezd na horských kolech s názvem Chinese Downhill. Lyža?i se mohou t?šit až na metr sn?hu a denn? upravované sjezdovky.

Snowpark 2.2Špindler?v Mlýn nabízí v sou?asnosti lyža??m ideální sn?hové podmínky. Na ?ty?iadvaceti kilometrech sjezdovek nejr?zn?jších obtížností leží v sou?asnosti 70 až 100 centimetr? denn? upravovaného sn?hu. Plánujete-li víkend na horách, ve Špindlu se ur?it? nudit nebudete. „V sobotu budeme oficiáln? otevírat nový Burton Snowpark na h?išti ve Svatém Petru. Na tomto míst? je snowpark otev?ený v?bec poprvé v historii. Výhodou je vlek vedoucí podél všech p?ekážek a krásné výhledy na panorama hor. Park je ur?en p?edevším pro zkušen?jší snowboardisty a freestylisty,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn, s tím, že areál nezapomíná ani na za?áte?níky. K dispozici mají jednodušší p?ekážky nebo mohou trénovat ve Funtracku na Hromovce. Ta nabízí spoustu vln, nerovností a snazších p?ekážek. Díky osv?tlení je Funtrack otev?ený i b?hem ve?erního ježd?ní. O víkendu doplní areál i nov? zprovozn?ný Big Air na dojezdu ve Svatém Petru. Ten bude také sou?ástí trati Audi Snowjamu – finále sv?tového poháru FIS ve snowboardingu, který se ve Špindlerov? Mlýn? pojede v polovin? b?ezna a ú?astní se ho sv?tová snowboardová elita. „V sou?asné dob? probíhají p?ípravy trati, na které nebude chyb?t ani U-rampa a další p?ekážky,“ sd?lil ?en?k Jílek.
Nadcházející víkend p?inese do Špindlerova Mlýna i pátou ?adu lyža?ské reality show ?eské televize S ?T Sport na vrchol. V sobotu se navíc m?žete t?šit na Chinese Downhill – hromadný sjezd na horských kolech po ?ervené sjezdovce. Ú?ast na sjezdu již potvrdilo dv? st? biker?. Nebude chyb?t ani afterparty v restauraci Svatý Petr, kapela a DJ´s. Fajnšmek?i si mohou víkendový pobyt zpest?it tzv. Zážitkovou ve?e?í v restauraci Na Pláni na h?ebenech Krkonoš v nadmo?ské výšce 1198 metr? nebo nezapomenutelným Fresh Trackem. „Lyžova?ku na ranním manšestru a prázdné sjezdovce si mohou zájemci na Svatém Petru vychutnat v pátek, sobotu i ned?li, a to v ?ase od p?l osmé do p?l desáté. Sou?ástí Fresh Tracku je také bohatá horská snídan? v luxusní restauraci Na Pláni,“ dodal René Hroneš, obchodní a marketingový ?editel skiareálu.
Více na www.skiareal.cz.

Špindler?v Mlýn, 18. února 2015

footer