Nízké Tatry odstartovaly letošní lyžařskou sezónu

St?edisko Jasná v Nízkých Tatrách p?ivítalo b?hem prvního prosincového víkendu první lyža?e a snowboardisty. Oficiální otev?ení letošní zimní sezóny vyvrcholilo v sobotu velkou hudební party Winter Music Opening tentokrát ve stylu kultovního Jamese Bonda. Nejv?tší slovenskou akci na sn?hu navštívila i ?ada ?eských osobností.

První oblouky p?ímo z Chopku a ?erstvý manšestr si lyža?i a snowboardisté vychutnali v Jasné v Nízkých Tatrách již v pátek 5. prosince. „Jsme rádi, že se nám vyda?ilo po?así. Padal sníh a díky mrazivému po?así jsme mohli celé noci zasn?žovat. V??ím, že si všichni návšt?vníci svou letošní první lyžova?ku užili a budou se k nám i nadále b?hem zimy vracet,“ uvedla Sylvia Artzová, marketingová ?editelka Jasná Nízké Tatry a Aquaparku Tatralandia.
Mikulášská sobota byla ve znamení velkolepé party Winter Music Opening, která letošní lyža?skou sezónu oficiáln? zahájila. Hudební akce nabídla návšt?vník?m spoustu hudby, anima?ní hry a sout?že. P?íchozí zaujal p?edevším BMW xDrive závod, p?i kterém se sout?žilo o auto BMW X3 na sto dní zimní sezóny a mnoho dalších hodnotných cen. Ve?er pak odstartovala party ve stylu Jamese Bonda, kde nechyb?ly ani p?itažlivé dívky z Playboye, tane?ní show a ?ada DJs. Opening p?ilákal i ?adu ?eských celebrit. Nechyb?l herec Vojta Kotek, fotbalista Michal Zeman a Filip Novák, modelky Aneta Vignerová, ?eská Miss 2014 Gabriela Franková nebo ?eská Miss Earth Nikola Buranská.
Nízké Tatry nabídnou letos lyža??m 46 kilometr? sjezdovek i 24místnou lanovku na Chopok
Pokud plánujete dovolenou na horách, pak zami?te do slovenských Tater. Pendolino vás do oblíbeného lyža?ského st?ediska zaveze p?ímo z Prahy za pár hodin. Naleznete tu navíc vše, co si od nezapomenutelné dovolené slibujete. Lyža?i a milovníci snowboardingu jist? ocení neuv??itelných 46 kilometr? sjezdovek a t?icet vlek? a lanovek, které ?adí Jasnou mezi top lyža?ská st?ediska v Evrop?. „Za posledních sedm let jsme do areálu vložili tém?? dv? st? milion? eur. Šlo o investice do modernizace st?ediska, dopravních systém? a aquaparku. Díky tomu jsme také získali v mezinárodním Skiareatestu p?t prestižních ocen?ní kvality i cenu World Snow Awards za nejrychleji se rozvíjející st?edisko,“ doplnila Sylvia Artzová. Významným krokem bylo propojení severní a jižní strany Chopku, a sice dv?ma moderními kabinovými lanovkami pro dvacet ?ty?i a patnáct osob. Ve st?edisku nechybí ani snowpark, osm freeridových zón, možnost no?ního lyžování, fun tools, ve?erní sá?kování, d?tský Maxiland, Fresh track nebo oblíbená aprés-ski zábava. Po celodenní lyžova?ce si m?žete odpo?inout i v aquaparku Tatralandia, kam jezdí pravideln? bezplatný skibus. I nadále si budou moci lyža?i a snowboardisté po?ídit sv?j GOPASS – osobní skipas, který je zárove? multifunk?ní v?rnostní kartou. Sta?í se v pohodlí svého domova zaregistrovat, v e-shopu zakoupit zvýhodn?ný skipas a v areálu jít rovnou k turniketu. „Návšt?vníci Jasné nemusí díky kart? GOPASS ?ekat fronty u pokladen. Navíc za každý nákup se jim p?ipisují v?rnostní body, které mohou využít na další služby. V p?ípad? vícedenních skipas? mohou zájemci nevyužité dny na sjezdovce prom?nit za návšt?vu aquaparku Tatralandia, Aquacity Poprad ?i Gino Paradise Beše?ová. Krom? slovenských st?edisek i ve Vysokých Tatrách lze nov? lyžovat na jeden GOPASS i ve Špindlerov? Mlýn? v ?echách,“ informovala Sylvia Artzová. Více na www.gopass.cz.
Letošní zima v Tatrách okouzlí i romantické gurmány
Provozovatelé skiareál? tentokrát mysleli také na p?íznivce nevšedních zážitk?, horské romantiky a kvalitní gastronomie. Nevšední zážitek slibuje nap?íklad Full Moon dinner v panoramatické restauraci hotelu Rotunda na vrcholu Chopku. B?hem nezapomenutelné ve?e?e za svitu úpl?ku pod hv?zdami vás ?eká p?tichodové menu i hudební vystoupení. V Jasné se letos uskute?ní také kuliná?ský festival Culinary Week, a to v horské restauraci Von Roll. Valentýnskou lyžova?ku tak m?žete spojit i s ochutnávkou gastronomických specialit od sv?toznámých šéfkucha??.

Více na www.jasna.sk

.Aneta Vignerová s Michalem Zemanem v Pendolinu do Tater První lyžova?ku v Tatrách si nenechali ujít ani ?eské celebrity Gabriela Franková s p?ítelem v Jasné Aneta Vignerová s p?ítelem Michalem Zemanem na svahu Vojta Kotek na cest? Pendolinem do Tater

 

footer