Na Krause čekalo v Tatrách překvapení: Pravý Tatranec i živé ovce!

Jasná/Nízké Tatry – Zimní sezona v Tatrách je odstartována. B?hem dne byl p?ipraven bohatý program pro ve?ejnost – od bubnové show, až po závod pro ve?ejnost.

Do Nízkých Tater zamí?il i moderátor Jan Kraus, b?hem slavnostního otev?ení nové kongresové haly na n?j ?ekal pravý Tatranec i živé ovce. Dokonce se k?tilo na st?eše haly.

Krom? p?est?ižení pásky bylo pro n?j p?ipravena typicky ?ervená seda?ka, na níž si dal s pravým Tatrancem „n?co místního na zah?átí“. Ten navíc Krausovi vysv?tlil, že ho rád bude hostit, rád spolu popijí, ale ú?adování nad Tatrami nechá na n?m.

Kraus, který zde natá?el další díl jeho Show, si nenechal ujít jízdu Funitelem na vrchol Chopku.

Na k?est nové kongresové haly se p?išla podívat i ?eská moderátorka Michaela Ochotská, která následn? odstartovala b?žecký závod pro ve?ejnost a byla nadšená z živých ovcí na st?eše haly.

Ve?er to pak žilo v oblíbeném klubu Happy End, kde vystoupila Tina ?i ?i Celeste Buckingham.

footer