Marta Jandová visited Tatras. She enjoyed a brand new cableway.

Zp?va?ka a nyní i seriálová here?ka Marta Jandová si našla ?as a vyrazila na po?ádnou odpo?inkovou dovolenou do hor. Dala p?ednost p?ed alpskými st?edisky a dorazila s pejsky a partnerem Mírou do Jasné v Nízkých Tatrách.

„Možná tomu nebudete v??it, ale v Tatrách jsem nikdy nebyla, byla jsem z toho zde ale velice mile p?ekvapená, moc hezky se zde o nás starali a parádn? jsme si zde odpo?inuli,“ prozrazuje Marta, která byla kdysi vášnivou lyža?kou, ale prý nyní spíše vyhledává snowboard.

„Jezdím na snowboardu, asi tak od 19 let, do té doby jsem jen lyžovala, te? provozuji oboje, ale do Tater jsem si vzala jen prkno, vyzkoušeli jsme si propojení severní a jižní strany Chopku, novou kabinkovou lanovkou jsme se vyvezli až na vrchol, moc jsem si to užila,“ míní Jandová,

Marta p?ijela do Tater se svými pejsky.

„Ve T?ech studni?kách nám umožnili mít s sebou pejsky, tak jsem byla moc ráda, že mohou s námi, byli neuv??iteln? hodní, chodili jsme na procházky, tak jsme byli spokojení všichni, moc se mi líbil hlavn? krb v lobby baru, pohled do krbu a ohn? m? totiž neuv??iteln? uklid?uje,“ míní Jandová.

Zp?va?ka si užila i wellness a svoje t?lo hý?kala ve relax zón?, ale i ve venkovní ví?ivce. Po jízd? na prkn? si v baru u sjezdovky dala nejen ?okoládu se šleha?kou, ale i skleni?ku šampa?ského.

footer