Lyžování na ranním manšestru a prázdné sjezdovce? Špindlerův Mlýn!

Rádi byste byli na sjezdovce první a užili si ranní manšestr d?íve než ostatní? Navštivte Špindler?v Mlýn a vyzkoušejte Fresh Track. Oblíbenou ranní lyžova?ku si m?žete nyní vychutnat na Svatém Petru v pátek, sobotu i ned?li, a to v?etn? bohaté snídan? v restauraci Na Pláni s výhledem na horské panorama. Skiareál v sou?asnosti nabízí 24 kilometr? sjezdovek a perfektní lyža?ské podmínky. Na své si ale p?ijdou i návšt?vníci bez lyží.

Fresh Track 2Skiareál Špindler?v nabízí v sou?asnosti nejvíce zasn?žených sjezdovek v jednom st?edisku z celé ?eské republiky. K dispozici je ?ty?iadvacet kilometr? svah?. Všechny sjezdovky na Medv?din? i Svatém Petru jsou již v provozu. Pokrývá je 60 až 80 centimetr? prachového sn?hu. „K dispozici je i ?ervená sjezdovka Labská v menším a klidn?jším st?edisku na za?átku Špindlerova Mlýna u p?ehrady. Je ideální pro rodiny s d?tmi a vztahuje se na ni levn?jší regionální jízdné,“ uvedl ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek s tím, že obecn? lacin?jší skipasy do celého areálu je možné zakoupit prost?ednictvím v?rnostního programu Gopass, navíc online z pohodlí domova. Pohádkovou zimu na horách si m?žete zpest?it nap?íklad stále oblíben?jším Fresh Trackem. „Pro velký zájem jsme pozm?nili dny a ?as konání a nabízíme jej krom? soboty nov? i v pátek a v ned?li. Lyžova?ku na ranním manšestru si mohou zájemci vychutnat po p?edchozí rezervaci v ?ase od p?l osmé do p?l desáté ráno ve Svatém Petru. V cen? je zahrnuta i bohatá horská snídan? v luxusní restauraci Na Pláni,“ doplnil ?en?k Jílek. Panoramatickou restauraci je možné navštívit i bez lyží v rámci zážitkové ve?e?e. Exkluzivní ve?e?i na h?ebenech Krkonoš s výhledem na Špindler?v Mlýn nabízí areál každou st?edu a sobotu od osmnácti hodin. Unikátní gastronomický zážitek pod hv?zdami trvá dv? a p?l hodiny a je možné si vybrat ve?e?i tradi?ní, vegetariánskou nebo bezlepkovou. Na každého pak ?ekají ješt? dv? p?ekvapení šéfkucha?e.
Více na www.skiareal.cz.

Špindler?v Mlýn, 5. února 2015

Špindler?v Mlýn

footer