Lucie Bílá pokřtila nové album

N?kolikanásobná slavice Lucie Bílá pok?tila nové album MODI. Do Siddharta Café v Buddha Baru v Praze p?išly tohoto hudebního novorozence pok?tít další dv? ?eské hudební legendy – zp?va?ka Marta Kubišová a zp?vák Václav Necká?.  

Nové album s názvem MODI vychází dva roky po vydání veleúsp?šného CD Bílé Vánoce Lucie Bílé.
Jelikož se v roce 2012 stala Lucie Bílá tvá?í minerální vody ONDRÁŠOVKA, nek?tilo se tradi?n? šampa?ským, ale její oblíbenou minerální vodou.
“Jsme pot?šeni, že spolupráce mezi ONDRÁŠOVKOU, a.s, a populární zp?va?kou Lucii Bílou se stále rozr?stá a neomezuje se jen na prezentaci její tvá?e na našich produktech ?i billboardových kampaní. V minulosti se Lucie Bílá podílela na tvorb? nových p?íchutí minerální vody, nyní se zase my – coby partner – podílíme na podpo?e jejího alba a knižní novinky. V??íme, že baladicky lad?né album si najde své fanoušky, nebo si ho mnozí z Vás zvolí jako krásný váno?ní dárek pro n?koho blízkého,“ uvedl Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s.

Album Lucie Bílé MODI je popové, a p?ece ne prvoplánové. P?evážn? baladické, ale ne nutn? jen zadumané. Díky volb? nejbližších spolupracovník? vzniklo album tém?? šansonové nálady, dovolující zp?va?ce zcela uvoln?n? zpívat a poslucha??m pozorn? vnímat d?ležité verše a tóny.

S producentem Petrem Maláskem Lucie tém?? dva roky vybírala i ze zahrani?ních písní, nakonec však zcela podstatným zp?sobem p?isp?li domácí auto?i hudby.

Vedle jedné skladby Petra Maláska tu fanoušci najdou také melodie Reného Rypara a Dalibora Cidlinského, dvakrát se do zp?va??ina naturelu a nálady strefil Radoslav Banga.

Samostatnou a velmi podstatnou kapitolou jsou pak texty. Václav Kopta, Tomáš Belko a op?t Gipsy.cz Banga dopl?ují hned devítku básní z poz?stalosti Pavla Vrby – v roce 2011 píšícího pro nov? vznikající album poslední sadu krásných a moudrých slov.

Práv? Vrbovi pat?í titulní téma – Modi je slavný malí? Modigliani a vyprav??kou jeho osudová modelka. P?vodní skladby zcela p?irozen? obohacují i písn? p?evzaté – nap?íklad She´s Out Of My Life z repertoáru Michaela Jacksona, kterou Lucie k?ehce nazpívala s textem Václava Kopty.

Spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., je partnerem nejen nového alba, ale i knižní novinky Lucie Bílé s názvem Život je jen náhoda.
——————————————————————————————
ONDRÁŠOVKA, akciová spole?nost, je p?edním ?eským výrobcem minerální vody Ondrášovka a lé?iv? minerální vody Šaratica. Výrobní závod sídlí v moravském Ondrášov?, kde má stá?ení minerální vody tradici od roku 1260. Ondrášovka je v distribuci všech velkých ?et?zc? v ?eské republice a prost?ednictvím dce?iné spole?nosti Ondrášovka Slovakia s.r.o. i na Slovensku. Krom? tradi?ních p?írodních a ochucených minerálních vod si mimo?ádn? dob?e vede na trhu exkluzivní chu? lesních plod?. Ondrášovce se každým rokem da?í zvyšovat výrobu a podíl na trhu i díky dlouholetému marketingovému spojení s fotbalovou reprezentací a fotbalovým pohárem, navíc se pro letošní rok stala tvá?í Ondrášovky ?trnáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá. ONDRÁŠOVKA, a.s. je držitel certifikací ?SN EN ISO 9001 a IFS.

 

footer