Letošní zima ve Špindlerově Mlýně? Bezpečnější i komfortnější lyžování a online skipasy. „Nezdražujeme – zlevňujeme!“

Na ?adu novinek se mohou letos t?šit návšt?vníci Skiareálu Špindler?v Mlýn. Do nejv?tšího krkonošského st?ediska investovali provozovatelé p?ed nadcházející zimní sezónou tém?? sto milion? korun. Modernizací prošel zasn?žovací systém a na Hromovce p?ibyly bezpe?nostní sít?. Lyža?i se mohou t?šit také na zákaznický systém GOPASS, který umožní nakupovat skipasy online za nižší ceny než na pokladnách Skiareálu a držitel?m GOPASS karet nabídnou ?adu dalších slev a zvýhodn?ných akcí.

Špindler?v Mlýn 1Skiareál Špindler?v Mlýn investoval letos nejvíce pen?z do zasn?žovacího systému. Jeho modernizace a rekonstrukce stála tém?? sedmdesát milion? korun. „Podél sjezdovek na Hromovce a v ?ásti Svatého Petra jsme v rámci rekonstrukce zasn?žovacího systému instalovali p?es sedmdesát sn?žných sprch. Jedná se o nový moderní systém efektivního a rychlého technického zasn?žování, který umožní zprovoznit sjezdovky v nesrovnateln? kratším ?ase v porovnání s b?žnými sn?žnými d?ly,“ uvedl ?editel Skiareálu ?en?k Jílek.
Provozovatelé se letos zam??ili také na bezpe?nost lyžování. Rozší?ili dojezdovou plochu sjezdovek na Hromovce, kam nov? nainstalovali bezpe?nostní sít? a kde také zdvojnásobili ší?ku dojezdového mostu p?es Labe. Investici si vyžádala také modernizace nástupních prostor na ?ty?seda?kovou lanovku ve Svatém Petru a stavba zbrusu nové multifunk?ní budovy. Návšt?vník?m Svatého Petra nabídne nové pokladny, infocentrum a další provozovnu sít? Spindl Motion Shop&Rental. V té bude zájemc?m k dispozici nejmodern?jší p?j?ovna lyža?ského a snowboardového vybavení v ?echách a nový obchod v neot?elém sv?žím designu.
Novinkou, kterou lyža?i a snowboardisté ocení asi nejvíce, je zavedení zákaznického systému bezkontaktních ?ipových karet GOPASS. Díky nim si mohou zájemci pohodln? nakupovat skipasy online v e-shopu na webu www.gopass.cz, a to za nižší ceny než na pokladnách Skiareálu. Pokud si nap?íklad v hlavní sezón? zakoupí dosp?lý návšt?vník jeden celodenní skipas v e-shopu, vyjde jej na 695 korun. Pokud s jeho po?ízením vy?ká až do Špindlerova Mlýna, a bude si jej po?izovat v pokladnách na míst?, zaplatí za n?j 750 korun. Zvýhodn?né skipasy jsou v rámci GOPASS e-shopu nap?í? celým ceníkem. „P?estože jsme do modernizace st?ediska letos vložili tém?? sto milion? korun, skipasy zdražovat nebudeme. Naopak s GOPASS kartou bude lyžování levn?jší! Jejich držitelé budou moci ?erpat v pr?b?hu sezóny i další slevy nap?íklad na jídlo a nápoje v restauracích a barech Spindl Gastronomy nebo v prodejnách a p?j?ovnách Spindl Motion. ?lenství v GOPASS klubu však p?inese celou ?adu dalších ak?ních nabídek a výhod nejen v pr?b?hu zimní sezóny, ale celoro?n?“ doplnil René Hroneš, obchodní ?editel spole?nosti.
Kartu GOPASS je možné získat prost?ednictvím webu www.gopass.cz nebo na všech pokladnách Skiareálu Špindler?v Mlýn. Po registraci karty pak její dobití skipasem z pohodlí domova zabere jen n?kolik sekund.. GOPASS karta navíc funguje i na Slovensku. Za nižší ceny m?žete díky GOPASSu lyžovat také ve st?edisku Chopok – Jasná Nízké Tatry, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica ve Vysokých Tatrách. Využít ji m?žete i v aquaparku Tatralandia Liptovský Mikuláš.
Pestrý program po celou zimní sezónu
Skiareál Špindler?v Mlýn nabídne svým návšt?vník?m i v nadcházející zimní sezón? bohatý program a ?adu zajímavých akcí. „Špindler?v Mlýn není jen st?edisko, kde se dob?e lyžuje, ale také místo, kde to v zim? opravdu žije. Na tém?? každý víkend jsme proto p?ipravili n?jakou zajímavou akci, která zpest?í zábavu a vyžití ve Skiareálu. Na první letošní akci se mohou návšt?vníci t?šit už v polovin? prosince, kdy nás ?eká tradi?ní otevírání zimní lyža?ské sezóny Ski Opening,“ sd?lil ?en?k Jílek. V naplánovaném programu nechybí ani p?edsilvestrovská Ski show za ú?asti p?edních sportovc?, lednová exhibice mistr? ve vy?ezávání soch do ledu, turnaj v ko?ském pólu, únorový vytrvalostní pochod na sn?žnicích nebo nap?íklad tradi?ní Krkonošská 70 pro b?žka?e. V p?íprav? je také volejbalový turnaj na sn?hu, sv?tový pohár ve freestyle snowboardingu a v záv?ru sezónu nebude chyb?t ani oblíbená akce Špindl Spring Sessions.
Více informací naleznete na www.skiareal.cz

footer