Krteček má svoji hvězdu na chodníku slávy

Legendární krte?ek má svoji hv?zdu na chodníku slávy v Tatralandii. Tu v Nízkých Tatrách slavnostn? odhalila vnu?ka Zde?ka Milera Karolina, která zd?dila práva na Krte?ka.

„V sou?asné dob? probíhají jednání o tom, že by na Slovensku vznikl zábavní park ve stylu Krte?ka, takový Krtkoland,“ prozrazuje Karolina Milerová.

Celé otvírání letní sezony se neslo v sout?žním duchu – celebrity z Polska, Slovenska a ?eska a sout?žilo se v r?zných zajímavých aktivitách – jako bylo šnorchlování, sjezd na skluzavce ?i lukost?elba.

N?které celebrity si mohli vyzkoušet i novinku – a to létání ve vzdušném tunelu.

Mezinárodní klání s názvem Water Battle se zú?astnila nap?íklad moderátorka Michaela Ochotská, Sámer Issa, modelka Vla?ka Erbová.

footer