Jean Claude Van Damme v Nestville parku

Ak?ní hrdina J.C. Van Damme okouzlil slovenské fanoušky. Byl totiž hlavním hostem na otvírání Nestville parku v Hniezdne. Davy lidí na n?j ?ekaly i p?es vysoké teploty a p?išlo se n?j podívat p?es 10 000 jeho fanoušk?.
Van Damme p?ilet?l z Hongkongu, kde práv? natá?í pokra?ování snímku
Únava na n?m sice byla znát, na okolí byl velice milý a hý?il vtipem. „Jsem dobrý herec,“ vtipkoval s tím, jak skrýval velkou únavu.
Vysoké teploty a sluní?ko jeho únav? moc nep?idávaly. P?esto se podíval na expozici v?novanou historii lihovarnictví a ochutnal i první slovenskou whisky, na jejíž výrob? se pracovalo t?i roky.
Odpoledne se ješt? podíval na trénink malých karatist? a stihl tiskovou konferenci s noviná?i. Ve?er pak pok?til sud první slovenské whisky. Kdo ale ?ekal, že jej pok?tí šampa?ským byl zklamán, k?tilo se totiž obilím a whisky ochutnal až po samotném k?tu.
Herec byl na Slovensku v?bec poprvé a moc si to návšt?vu pochvaloval.
„Moc se mi líbí, máte krásné hory a udržované silnice,“ uzav?el herec.
A pro? si organizáto?i vybrali práv? jeho. „Te? d?vod? bylo více, ale v první ?ad? jsme všichni jeho fandové, a pak i kv?li tomu, že Van Damme je známý tím, že jeho cesta ke sláv? byla trnitá, stejn? jako naše k výrob? první slovenské whisky,“ uvedl generální ?editel Nestville park Jaromír Dubay.

footer