Herec Suchánek trénuje děti na horách a užil si ranní manžestr

Herec Michal Suchánek si užívá s d?tmi jarní prázdniny jaksepat?í a strávil je hodn? aktivn? – jak jinak než na sjezdovce.

„Lyžuju rád a v zim? na horách je mi nejlépe. Kdyby to šlo, byl bych hercem jen p?es léto a zbytek roku horalem. Ob? d?ti to mají stejné. Myslím, že jako trenér a instruktor jsem vykonal dobrou práci, už je prosím, aby na mne ob?as po?kaly,“ prozradil herec, který již n?kolik sezon boduje s po?adem Parti?ka.

Do Špindlu jezdí tak ?asto, že to spíše vypadá, že ob?as jezdí do Prahy. „Když o víkendech p?ijíždí „varietní um?lci“ z Prahy, já už se s nimi míjím u Ji?ína. Ve Špidlu jsem napsal mnoho díl? TeleTele a p?l divadelní hry. Brzy ráno jdu na kopec, dv? hodiny se pokouším posouvat svoje hranice a když cestou dom? nepotkám nikoho, kdo mne svede k n?jaké oslav?, zbytek dne m?žu psát,“ prozradil herec, který si vyzkoušel i novinku ur?enou i pro ve?ejnost FreshTrack tedy lyžování na ranním manžestru zakon?enou bohatou snídání.

Na ten dorazil jen s dcerou Berenikou. „Vstávání mi d?lá ukrutné problémy, proto ani rad?ji nechodím spát! Ale musím chodit na kopec ráno, protože rychlostní limity nem?žu p?ekonávat, když je sjezdovka plná. Stáhl jsem si aplikaci My Ride, která m??í rychlost a naposledy jsem se rozsekal p?i trapných 73 km/h.,“ ?íká herec, který na ja?e bude produkovat tour Parti?ka ve vzduchu a koncem ?ervence Parti?ku na Konopišti.

„Nezlobte se, ale trávím tu ?as s rodinou a p?ijel jsem víc na lyžování, než na dlouhé rozhovory “…a když se zakecám, prošvihnu Fresh Track a prázdnou sjezdovku. A k tomu to je, ne?,“ prozradil herec Michal Suchánek o n?mž je všeobecn? známo, že si svoje soukromí opravdu st?eží a rozhodn? nepat?í mezi známé tvá?e, které p?ítomnost noviná?? zrovna vyhledávají.

footer