Helena Vondráčková přivezla do Tater sníh

?eská zp?va?ka Helena Vondrá?ková byla hv?zdou p?i otvírání zimní sezony v Nízkých Tatrách. P?vodn? m?la zp?va?ka p?ilet?t helikoptérou, ale kv?li veliké mlze helikoptéra nesm?la vzlétnout. Takže nakonec musela rychle p?ijet autem.„Byla veliká mlha a bylo by to opravdu nebezpe?né, ale i cesta autem z Demanovské doliny nahoru je nádherná, bylo to opravdu jako v pohádce, krásn? zasn?žené stromy.

„P?ivezla jsem vám do Tater sníh, vtipkoval a Helena, protože v? d?la, že sníh v Tatrách sníh napadnul den p?ed jejím p?íjezdem. Helenu p?ivítal p?ed Happy Endem p?edseda dozor?í rady Igor Rattaj a dala si luxusní welcome drink v nov? otev?eném champagne baru p?ímo u sjezdovky.
Helena slíbila, že pokud jí to ?as dovolí do Jasné si p?ijede zalyžovat. „Kdysi jsem tu byla s p?áteli a pokud mi to ?as dovolí pojedu si ješt? letos sem zalyžovat, mám Slovensko opravdu moc ráda zkusím si práv? otev?ené propojení severní a jižní strany Chopku a nové lanovky,“ dodává.
Fanynky šílely p?i podve?erním vystoupení Rytmuse, který se v Tatrách v?bec nezdržel a po vystoupení hned odjel. „Bohužel musím jet do Chebu, takže se tu nezdržím. Moc na lyžování nejsem, ale mám hory rád pokud se jede k n?komu na chatu a sp?áteli, jinak na zimní sporty moc nejsem,“ míní Rytmus, který váno?ní svátky v?bec zatím ne?eší
„To v?bec ne?eším, je za?átek prosince. Takže ne?eším ani to, kde budu na Vánoce, ani kdy budu nakupovat dárky,“ prozradil. Na velkolepou otvíra?kou zimní sezonu v Nízkých Tatrách dorazila i moderátorka Nikol Moravcová, která si vyzkoušela už i první sníh a dokonce i ví?ivku, v níž kdysi pózovala Agáta Hanychová b?hem focení.
„Musela jsem si vyzkoušet první sníh, jezdím na prkn? i na lyžích, jsem prost? renesan?ní ?lov?k, lyžuji i jezdím na prkn?,“ prozdradila Moravcová, na níž bylo vid?t, že p?ibrala a ud?lala zásoby pár kilo navíc na zimu.
Nikol Moravcová to rozjela na ve?erní párty. S milá?kem slovenského publika EGO si ochotn? pózovala, hv?zdou ve?era byl i Majk Spirit. Dále vystoupili Tomi Popovi?, DJ Robert Burian, DJ Popper a absolutn? sexy DJ Flower.

footer