Dovolená v Tatrách? Zábava, sport i dokonalý odpočinek pro celou rodinu

Plánujete s d?tmi dovolenou na Slovensku? Zami?te do hor. Vysoké i Nízké Tatry jsou opravdovým rájem, ve kterém naleznete vše, co si od nezapomenutelných prázdnin slibujete. Vybrat si m?žete z hotel? zam??ených na wellness, vintage styl nebo Feng Shui. Neprohloupíte ani s luxusními horskými chalety. T?šit se m?žete také na široké spektrum zábavy a originálních aktivit zejména pro d?ti.

Odpo?i?te si v prvním Feng Shui hotelu na Slovensku ?i secesním klenotu Tater

Pokud si od dovolené slibujete zejména dokonalý odpo?inek a relax, navštivte n?který z hotel? zam??ených na wellness. V Tatranské Lomnici vyzkoušejte Grandhotel Praha, který vás díky svému nádhernému secesnímu stylu p?enese do pohádkových dob Tater. Perla hotelu – Grand Mountain Spa, propojuje lé?ivé ú?inky zdejší p?írody s tradi?ním láze?stvím. Odpo?inout si tu m?žete ve vnit?ním i venkovním bazénu s božským výhledem, ve ví?ivce, saunách i b?hem masáže. ZEN energii objevíte v Nízkých Tatrách v prvním Feng Shui hotelu T?i Studni?ky. Všudyp?ítomná pozitivní energie a pohoda byla letos dokonce odborn? ohodnocena specialistou na toto ?ínské u?ení a potvrzena certifikátem. V prostorách Boutique Wellness najdete dokonalé uvoln?ní od každodenního stresu a na první horské pláži si vychutnáte paprsky zapadajícího slunce. Nezapomenutelný zážitek dotvo?í starý ?ínský ?ajový rituál, ZEN kuliná?ské speciality, uvol?ující wellness procedury i staré ?ínské cvi?ení ?chi-Kung. Ne nadarmo ozna?ila cestovatelská komunita TripAdvisor tento hotel jako nejromanti?t?jší hotel na Slovensku pro rok 2014.

Dovolená v luxusních chaletech ve francouzském stylu

P?edstavte si šarmantní horskou chatu, kde si ve francouzském stylu naplno vychutnáváte bohémské art de vivre. Takovým místem jsou Chalets Jasná de Luxe. Komfort, ni?ím nerušená exkluzivita a panoramatický výhled – to vše poskytují svým návšt?vník?m. Podmaní si vás svým klidem a zárove? stylem, který si ve výjime?ném prost?edí slovenských hor prost? zamilujete. Každý chalet má dva apartmány, dvoul?žkové ložnice, obývací pokoj s krbem, kuchy?, jejíž vybavení splní p?ání každého kuliná?ského mága, a n?které mají dokonce sv?j wellness koutek. Užijte si autentickou horskou atmosféru s francouzskou rafinovaností.

D?tský hotel v Jasné s nabídkou d?tských pot?eb i speciální stravou

Chystáte se na dovolenou s malými ratolestmi? Hotel Grand Jasná získal v roce 2013 certifikát od Unií mate?ských za?ízení s pátým nejvyšším stupn?m p?átelskosti k d?tem a rodinám. Dovolená je tu cenov? výhodná díky pobytu d?tí a d?tským postýlkám zdarma i zvýhodn?ným cenám druhého pokoje. V restauraci je samoz?ejmostí d?tské menu, d?tský koutek se nachází v lobby i v restauraci, stravování je usnadn?no d?tskými p?íbory, talí?ky ?i vysokými židlemi. V nov? zrekonstruovaném wellness centru naleznou malí plavci výpomoc ve form? rukávk?, plovacích kol a na pokoji pom?že sch?dek k umyvadlu nebo WC. I p?i masážích a zkrášlovacích procedurách se myslelo na ratolesti, ty si mohou dop?át speciální d?tské masáže. Na recepci je k zap?j?ení rychlovarná konvice, sterilizátor i oh?íva? lahví. B?hem prázdnin se o zábavu starají animáto?i, a tak si i rodi?e mohou dop?át zasloužený relax v bazénu ?i p?i masáži. V hotelu je nep?etržit? otev?ený d?tský koutek se spoustou hra?ek.

Ochutnávka rum?, piknik i horská grilova?ka na vrcholu Chopku

Hotel Rotunda je nejvýše položený ski in – ski out hotel v Tatrách. Na slunné terase se m?žete pohodln? usadit v lehátku a nechat se h?át horským sluncem. Ve?er si vás podmaní no?ní obloha posetá hv?zdami a ohe? v praskajícím krbu. Krom? skv?lé kuchyn? nabízí hotel více než 70 druh? nejlepších sv?tových rum?, možnost romantického pikniku i horskou grilova?ku po celodenní tú?e. P?ipravit si m?žete i vlastní cappuccino s originálním motivem. Personál restaurace vám podá veškeré odborné informace o p?íprav?, r?zných druzích cappuccina a sv?t? kávy. Pro d?ti je p?ipravena d?tská olympiáda nebo ?tení pohádky Malého prince v tuli vacích s šálkem kakaa.

S domácím mazlí?kem do prvního dog friendly hotelu u Štrbského plesa

Pokud toužíte po aktivním odpo?inku i relaxu, je pro vás ideální volbou nejv?tší hotelový a sportovní komplex pojmenovaný podle lyža?ské federace FIS hotel. Stojí jen pár krok? od lyža?ských svah? a turistických chodní?k? a nabízí nejlepší podmínky pro kvalitní trénink i pro lidi toužící po p?íjemném relaxu. Nechybí tu sportovní hala, fitness centrum a Natural Wellness & Spa. Hotel FIS vás p?ivítá i s vaším pejskem, a to bez omezení velikosti nebo hmotnosti a bez extra poplatk?. Je prvním dog friendly hotelem v Tatrách a pro ?ty?nohé mazlí?ky má také p?ipraveno p?ekvapení ve form? sušenek na uvítanou ?i misky na pokoji. Svého milá?ka m?žete dokonce hý?kat dobrotami ze speciálního menu pro pejsky.

Okuste kouzlo historie v unikátním Grandhotelu z Románu pro ženy

Historie Grandhotelu ve Starém Smokovci sahá až do roku 1904. B?hem své více než stoleté historie p?ivítal i ?adu významných host?. Jedním z prvních byl i saský korunní princ Fridrich August s rodinou. My jeho secesní styl známe zejména z filmu Román pro ženy s Markem Vašutem a Zuzanou Kanócz. Každý gurmán tu ocení kuliná?ské mistrovství restaurace Lefèvre. Jedine?nými zážitky a vintage nádechem vás hotel p?enese do dvacátých let minulého století. Podmanivé tóny saxofonu ?i klavíru pronikají každý páte?ní ve?er prostorami Castro Café a Wilson baru, kde si vychutnáte nejlepší sv?tové zna?ky vína a ko?aku ?i pravé kubánské doutníky. O páté je ?as na siestu ve starém anglickém stylu. M?žete si tak vychutnat šálek ?aje. Stáj Grandhotelu letos rozší?ili vintage kola, které si snadno zap?j?íte na recepci hotelu. K objevování krás tatranské p?írody vám v hotelu p?ipraví ob?erstvení v originálním piknikovém košíku. Grandhotel je legendou tatranského hoteliérství, která nabízí romantiku s vintage nádechem. Ur?it? si to tu zamilujete.

Dobrodružná dovolená v blízkosti tropického ráje

Hledáte místo, které splní všechny vaše sny o skv?lé dovolené? A? už toužíte po pobytu v romantické zahrad? plné kv?t? ?i v tropickém ráji plném slunce a vody nebo jste dobrodruhem a chcete objevovat sv?t, Holiday Village Tatralandia v Nízkých Tatrách naplní všechna vaše o?ekávání. Ubytovat se tu m?žete v d?ev?ných chatách ?i apartmánech v jedenácti stylových osadách. Vyberte si z osady U myslivce, v Liptovské d?din?, Indiánské osad?, Rybá?ské zátoce, Skautském tábo?e, U vina?e, v ?emeslnickém dvo?e, Central parku, D?tském sv?t?, Romantické zahrad? i Westernové osad?. T?šit se m?žete na ohništ?, stylové krby, d?tská h?išt? a sportovišt?, bowling, stolní fotbal i 5D kino. Komplex je zárove? sou?ástí Tatrandie –  nejv?tšího aqua fun parku ve st?ední Evrop?. Nudit se tu s d?tmi ur?it? nebudete.

Drakopark, výstava prav?kých zví?at i nau?né stezky spolehliv? zabaví d?ti

Hledáte na Slovensku opravdu originální zábavu pro své ratolesti? Navštivte t?eba multifunk?ní Liptov Arénu u Tatralandie. Do konce srpna je tu k dispozici unikátní výstava Giganti Doba ledová, která nabízí ukázku sedmnácti vyhynulých živo?ich? prav?ké historie. Uvidíte ob?ího ptáka Moa, Mamuta, jeskynního lva, Gigantopitéka, p?t metr? vysoké nosorožce nebo nap?íklad Severoamerického velebobra v životní velikosti. V okolí Skalnatého plesa ve Vysokých Tatrách pak p?ipravili po?adatelé pro d?ti sedm nau?ných stezek. T?šit se mohou na lušt?ní a pátrání po r?zných záhadách, na schovávanou se zví?ecími kamarády, na pala?inkové dobrodružství i výlety lanovkou. V Drakoparku na Chopku se pak mohou malí badatelé vydat po stopách draka Demiána. P?ichystána je ?ada atrakcí. Nechybí tu originální d?ev?né houpa?ky, tobogány, d?tská knihovna, nafukovací hrad, tatranské sochy zví?átek, horolezecká st?na, p?ekážková dráha i dra?í v?ž.

 

 

 

 

 

 

 

footer