+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Zpěvačka Lucie Bílá podpořila projekt na podporu pitného režimu

Zp?va?ka Lucie Bílá, která je tvá?í Ondrášovky, se rozhodla podpo?it dobrou v?c – stala se strážcem projektu podporující d?ležitost pitného režimu. V rámci projektu nato?ila sérii p?ti videospot?, které dnes byly oficiáln? p?edstaveny na tiskové konferenci v Praze.

Cílem projektu je ukázat d?ležitost a jednotlivé zásady pitného režimu – a? už je to dostate?ný denní p?ísun tekutin, d?ležitost pitného režimu p?i fyzické zát?ži, nebo definice tekutin, které pat?í ?i nepat?í do pitného režimu.
„Projekt na podporu pitného režimu se mi líbí. I já sama vím, jak se mi zm?nil život, když jsem si pitný režim za?ala hlídat, mám siln?jší hlas, ale i vlasy, jemn?jší ple?, mám i víc síly a s ní i víc dobré nálady – to jsou informace, které bych lidem cht?la ?íkat – toto jsou finty, které si nechci nechat jen pro sebe, navíc je sympatické,
že z cenového hlediska je Ondrášovka dostupná všem,“ míní Lucie Bílá.
Která ze zásad pitného režimu je pro zp?va?ku nejd?ležit?jší? Podle jejich slov je d?ležité pít pravideln?.
„Není dobré n?kolik hodin nepít
a pak si myslet, že to v jednu chvíli doženu, t?lo to t?žko vst?ebává, ale pokud pijete pravideln? celý den, zvlášt? do páté hodiny, t?lo se vám za to odm?ní. Pokud o d?ležitosti pití minerálky p?esv?d?ím i ostatní, budu ješt? radši,“ dodává Lucie Bílá.
Natá?ení spot? podporující pitný režim probíhalo v luxusním prezidentském apartmá hotelu Kempinski Prague.
„Byla jsem z celého realiza?ního týmu nadšená. Základem je skv?lý režisér, dobrá kamera, perfektní st?ih, když jsem vid?la výsledek naší práce, bylo mi líto, že zatím budou videa k vid?ní jen na internetu, a že je nemohou vid?t lidé
i na televizních obrazovkách. Jsou krásná, mám radost,“ dodává.
Spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., p?edstavila na tiskové konferenci novinku – minerální vodu s p?íchutí TONICU.
„S touto p?íchutí tak pokra?ujeme v uvád?ní produkt? na trh, které p?edstavují linii minerálních vod pro moderní životní styl. V??íme, že nová p?íchu? najde svoje zákazníky – a to a? ke každodennímu pití, nebo k p?íprav? míchaných drink? p?i p?íjemném posezení s p?áteli,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s.

Novým designem prošly i oficiální webové stránky, více najdete na www.ondrasovka.cz

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.