CZ | EN

Ve Špindlerově Mlýně se slavnostně otevře letní sezona. Nabídne dvě nové trasy pro rodiny s dětmi.

Skiareál Špindler?v Mlýn letos poprvé ve spolupráci s m?stem Špindler?v Mlýn otev?e letní sezonu spole?nou akcí. Novinkou jsou nové poznávací trasy vhodné i pro d?ti.

Slavnostní otvírání se bude konat v sobotu 1. ?ervna 2013 a na návšt?vníky ?eká bohatý program zam??ený na rodiny s d?tmi. Novinkou letošní letní sezóny jsou dv? speciáln? vyty?ené nenáro?né trasy pro rodiny s d?tmi pro zábavnou turistiku. Tyto trasy za?ínají vždy v horní stanici lanových drah Medv?dín a Sv. Petr. a nesou název „Medv?dí stezka“ a „Stezka stopa?e“.
„Touto novinkou realizujeme náš plán a strategii zam??it pozornost na rodiny s d?tmi, proto jsme dv? nov? vyty?ené trasy zam??ili tak, aby byly – co se tý?e náro?nosti – vhodné pro tuto cílovou skupinu. Jelikož slavnostní den p?ipadne na Den d?tí, program jsme uzp?sobili práv? na d?tské publikum, navíc jsme zvýhodnili cenu jízdenek na lanovky,“ uvedl ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek.

Skiareál p?ipravil na tento d?tský den speciální výhodnou cenovou nabídku 1 + 1. „Ke každé jedné zakoupené jízdence získají návšt?vníci v tento den druhou zcela zdarma,“ dodává ?editel ?en?k Jílek. .

Cenová nabídka 1 + 1 je rozší?ena i na celou škálu služeb, a? už jde o restaurace, ubytování, ob?erstvení, p?j?ovny ?i sportovní aktivity v celém Špindlerov? Mlýn? – návšt?vníci zde budou moci využít nap?íklad aquapark, sauny, solnou jeskyni, bobovou dráhu, vstupy do andrenalin parku ?i zap?j?ení silni?ních kolob?žek.

„Cílem akce je p?edstavit m?sto Špindler?v Mlýn jako vst?ícnou turistickou destinaci, která je otev?ena návšt?vník?m a turist?m i v letním období a nabízí bezpo?et možností využití volného ?asu i rekreace za p?íznivých podmínek,“ uvedla vedoucí odboru CRKS ve Špindlerov? Mlýn? Mgr. Sylvie Dlouhá.

Nové výletní trasy budou otev?eny v 9.00 na dolní stanici Medv?dína, odkud se poté všichni vydají lanovkou nahoru. Na d?ti budou ?ekat na Medv?dí stezce r?zné zajímavé úkoly, nebude chyb?t focení s medv?dem a samoz?ejm? ani odm?na na záv?r cesty. Od 13:00 je pak p?ipraven na dolní stanici Medv?dína d?tský den s bohatým programem se spoustou sout?ží, úkol? a odm?n.

Ve areálu Svatý Petr bude týž víkend probíhat tradi?ní opening zdejšího vyhlášeného Špindl Bike Parku, který v ned?li vyvrcholí downhillovým závodem.
Vedle nových tras se tak návšt?vníci v pr?b?hu roku do?kají ve Skiareálu Špindler?v Mlýn spoustu dalších novinek.

„Hned po skon?ení zimní sezony jsme se pustili do výstavby, kterou máme v letošním roce v plánu investic, p?edstavenstvem bylo schváleno 130 milionu korun, které p?jdou hlavn? na vybudování chyb?jící infrastruktury v oblasti gastroprovozu, p?j?oven a obchodu,“ dodává ?en?k Jílek.

Cílem je nahradit nevyhovující gastro za?ízení za modern?jší a kvalitn?jší. Na Hromovce bude vybudován nový a moderní víceú?elový objekt pro pokladny, kvalitní p?j?ovnu a test centrum, obchod s lyža?skými dopl?ky. Vyroste zde také moderní apres-ski bar oblíbený z moderních zahrani?ních st?edisek.

Podobného rozvoje se také p?es léto do?ká dolní stanice Medv?dína, významné zkvalitn?ní provozoven ob?erstvení prob?hne i v areálu Sv. Petr.

Více informací najdete na
www.skiareal.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.