+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Ve Špindlerově Mlýně se slavnostně otevře letní sezona. Nabídne dvě nové trasy pro rodiny s dětmi.

Skiareál Špindler?v Mlýn letos poprvé ve spolupráci s m?stem Špindler?v Mlýn otev?e letní sezonu spole?nou akcí. Novinkou jsou nové poznávací trasy vhodné i pro d?ti.

Slavnostní otvírání se bude konat v sobotu 1. ?ervna 2013 a na návšt?vníky ?eká bohatý program zam??ený na rodiny s d?tmi. Novinkou letošní letní sezóny jsou dv? speciáln? vyty?ené nenáro?né trasy pro rodiny s d?tmi pro zábavnou turistiku. Tyto trasy za?ínají vždy v horní stanici lanových drah Medv?dín a Sv. Petr. a nesou název „Medv?dí stezka“ a „Stezka stopa?e“.
„Touto novinkou realizujeme náš plán a strategii zam??it pozornost na rodiny s d?tmi, proto jsme dv? nov? vyty?ené trasy zam??ili tak, aby byly – co se tý?e náro?nosti – vhodné pro tuto cílovou skupinu. Jelikož slavnostní den p?ipadne na Den d?tí, program jsme uzp?sobili práv? na d?tské publikum, navíc jsme zvýhodnili cenu jízdenek na lanovky,“ uvedl ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek.

Skiareál p?ipravil na tento d?tský den speciální výhodnou cenovou nabídku 1 + 1. „Ke každé jedné zakoupené jízdence získají návšt?vníci v tento den druhou zcela zdarma,“ dodává ?editel ?en?k Jílek. .

Cenová nabídka 1 + 1 je rozší?ena i na celou škálu služeb, a? už jde o restaurace, ubytování, ob?erstvení, p?j?ovny ?i sportovní aktivity v celém Špindlerov? Mlýn? – návšt?vníci zde budou moci využít nap?íklad aquapark, sauny, solnou jeskyni, bobovou dráhu, vstupy do andrenalin parku ?i zap?j?ení silni?ních kolob?žek.

„Cílem akce je p?edstavit m?sto Špindler?v Mlýn jako vst?ícnou turistickou destinaci, která je otev?ena návšt?vník?m a turist?m i v letním období a nabízí bezpo?et možností využití volného ?asu i rekreace za p?íznivých podmínek,“ uvedla vedoucí odboru CRKS ve Špindlerov? Mlýn? Mgr. Sylvie Dlouhá.

Nové výletní trasy budou otev?eny v 9.00 na dolní stanici Medv?dína, odkud se poté všichni vydají lanovkou nahoru. Na d?ti budou ?ekat na Medv?dí stezce r?zné zajímavé úkoly, nebude chyb?t focení s medv?dem a samoz?ejm? ani odm?na na záv?r cesty. Od 13:00 je pak p?ipraven na dolní stanici Medv?dína d?tský den s bohatým programem se spoustou sout?ží, úkol? a odm?n.

Ve areálu Svatý Petr bude týž víkend probíhat tradi?ní opening zdejšího vyhlášeného Špindl Bike Parku, který v ned?li vyvrcholí downhillovým závodem.
Vedle nových tras se tak návšt?vníci v pr?b?hu roku do?kají ve Skiareálu Špindler?v Mlýn spoustu dalších novinek.

„Hned po skon?ení zimní sezony jsme se pustili do výstavby, kterou máme v letošním roce v plánu investic, p?edstavenstvem bylo schváleno 130 milionu korun, které p?jdou hlavn? na vybudování chyb?jící infrastruktury v oblasti gastroprovozu, p?j?oven a obchodu,“ dodává ?en?k Jílek.

Cílem je nahradit nevyhovující gastro za?ízení za modern?jší a kvalitn?jší. Na Hromovce bude vybudován nový a moderní víceú?elový objekt pro pokladny, kvalitní p?j?ovnu a test centrum, obchod s lyža?skými dopl?ky. Vyroste zde také moderní apres-ski bar oblíbený z moderních zahrani?ních st?edisek.

Podobného rozvoje se také p?es léto do?ká dolní stanice Medv?dína, významné zkvalitn?ní provozoven ob?erstvení prob?hne i v areálu Sv. Petr.

Více informací najdete na
www.skiareal.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.