+420 222 361 580 | info@primeco.cz

V Pardubicích oslavili Den učitelů

Setkání p?i p?íležitosti Dne u?itel? se uskute?nilo ve st?edu 15. dubna v Sukov? síni Domu hudby v Pardubicích. Hlavní hv?zdou slavnostního odpoledne byla operní p?vkyn? a sólistka Národního divadla v Praze Andrea Tögel Kalivodová, která vystoupila v doprovodu klavíristky Konzervato?e Pardubice profesorky Vlasty P?idalové.

Záštitu nad slavnostním akcí p?evzali spole?n? všichni organizáto?i akce, místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R Miluše Horská, primátor statutárního m?sta Pardubic Martin Charvát, nám?stkyn? hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová a nám?stek primátora statutárního m?sta Pardubic Jakub Rychtecký. Bohatým kulturním program hosty provázel jako moderátor ?editel Východo?eského divadla Pardubice Petr Dohnal. „Pozvání na setkání p?i p?íležitosti Dne u?itel?, který jsme oslavili 28. b?ezna, obdrželi nejen pedagogové, ale všichni zam?stnanci škol v Pardubickém kraji. Spolu s vedením kraje a m?sta Pardubic jsme jim tímto cht?li pod?kovat za záslužnou, poctivou a zodpov?dnou práci p?i vzd?lávání a výchov? budoucí generace ob?an? ?eské republiky,“ uvedla místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R a ?editelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská.
Mezi hosty nechyb?la ani ?editelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Markéta Pánková, prorektor Univerzity Pardubice pro vzd?lávání a záležitosti student? Karel Rýdl a d?kan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Petr Vorel. Krom? p?veckého vystoupení mezzosopranistky Andrey Tögel Kalivodové nechyb?lo ani varhanní vystoupení studenta pardubické konzervato?e Viktora Darebného a um?leckých soubor? školy SVÍTÁNÍ.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.