CZ | EN

V listopadu startují nominace do šestého ročníku celonárodní soutěže ŽENA REGIONU

„Je mi ctí p?ijmout letos již podruhé nabídku k záštit? sout?že ŽENA REGIONU,“ ?íká p?i této p?íležitosti p?edseda Senátu ?R Milan Št?ch.

Od 3.11.2014 do 3.2.2015 m?že ve?ejnost nominovat své kandidátky z ?ad rodiny ?i p?átel. Sout?ž si dává za cíl ocenit každodenní ?innost žen ze všech ?ástí naší republiky, které se nejen pracovn?, ale i ve svém volném ?ase, nezištn? podílí na rozvoji svého okolí a pomoci druhým.
9.2.2015 – 2.3.2015 prob?hne internetové hlasování a b?hem b?ezna budou ocen?ny regionální vít?zky za p?ítomnosti senátor? a zástupc? organizátor? sout?že. Za?átkem dubna se pak uskute?ní slavnostní galave?er.

ŽENA REGIONU se každoro?n? koná za ú?asti významných osobností ve?ejného života. Lo?ského galave?era v hotelu Augustine se krom? p?edsedy Senátu Milana Št?cha ú?astnily nap?. i ministryn? V?ra Jourová a Michaela Marksová nebo programový ?editel ?T Milan Fridrich. Celým ve?erem provád?l moderátor Jakub Železný.

O titul se na základ? nominací rodiny a p?átel uchází ženy ze všech 14 kraj? ?eské republiky, které dosáhly významných úsp?ch? v t?chto oblastech: podnikání, politika a ve?ejná správa, vzd?lávání, v?da a výzkum, zdravotnictví a charitativní ?innost, um?ní, kultura a sport. Na webových stránkách sout?že se ve?ejnost m?že seznámit s p?íb?hy jednotlivých žen, a poté hlasovat pro svou favoritku. Lo?skou absolutní vít?zkou se tak stala zdravotní sestra Nad?žda Tom?íková, která zachra?ovala životy p?i vlakovém nešt?stí ve Studénce.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.