+420 222 361 580 | info@primeco.cz

V listopadu startují nominace do šestého ročníku celonárodní soutěže ŽENA REGIONU

„Je mi ctí p?ijmout letos již podruhé nabídku k záštit? sout?že ŽENA REGIONU,“ ?íká p?i této p?íležitosti p?edseda Senátu ?R Milan Št?ch.

Od 3.11.2014 do 3.2.2015 m?že ve?ejnost nominovat své kandidátky z ?ad rodiny ?i p?átel. Sout?ž si dává za cíl ocenit každodenní ?innost žen ze všech ?ástí naší republiky, které se nejen pracovn?, ale i ve svém volném ?ase, nezištn? podílí na rozvoji svého okolí a pomoci druhým.
9.2.2015 – 2.3.2015 prob?hne internetové hlasování a b?hem b?ezna budou ocen?ny regionální vít?zky za p?ítomnosti senátor? a zástupc? organizátor? sout?že. Za?átkem dubna se pak uskute?ní slavnostní galave?er.

ŽENA REGIONU se každoro?n? koná za ú?asti významných osobností ve?ejného života. Lo?ského galave?era v hotelu Augustine se krom? p?edsedy Senátu Milana Št?cha ú?astnily nap?. i ministryn? V?ra Jourová a Michaela Marksová nebo programový ?editel ?T Milan Fridrich. Celým ve?erem provád?l moderátor Jakub Železný.

O titul se na základ? nominací rodiny a p?átel uchází ženy ze všech 14 kraj? ?eské republiky, které dosáhly významných úsp?ch? v t?chto oblastech: podnikání, politika a ve?ejná správa, vzd?lávání, v?da a výzkum, zdravotnictví a charitativní ?innost, um?ní, kultura a sport. Na webových stránkách sout?že se ve?ejnost m?že seznámit s p?íb?hy jednotlivých žen, a poté hlasovat pro svou favoritku. Lo?skou absolutní vít?zkou se tak stala zdravotní sestra Nad?žda Tom?íková, která zachra?ovala životy p?i vlakovém nešt?stí ve Studénce.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.