+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Tropical Paradise opened! Enjoy the tropics

Krytý celoro?ní komplex Tropical Paradise v liptovské Tatralandii je otev?ený! Zimní horskou atmosféru tak její návštevníci mohou vym?nit za tropické teploty a vyh?átá lehátka s karibskou flórou a p?ímo?skou realitou.

Unikátní Tropical Paradise p?inesl regionu rozmanitost v podob? nových atrakcí p?ístupných 365 dní v roce, jedine?nou vodu na všechny zp?soby a zejména léto v každém po?así. Cestovat za teplem už není t?eba. Karibik a tropy jsou realitou pod zasn?ženými Tatrami. Nový tropický ráj Tropical Paradise v Tatralandii je originální od prvního momentu, kdy do tohoto sv?ta vstoupíte. Repliky starých staveb a kolonializmu, ztroskotaná lo? na skalním útesu, nebo vodní sv?t ?ty? bazén?, vytvá?í pro všechny návšt?vníky zábavu a oddych v termální, ?iré i mo?ské vod?. Nejen nejmenší návšt?vníky zaujme šnorchlovací bazén, který skrývá podmo?ská tajemství a poklady. P?es pr?hledné sklo se stanou sou?ástí pravého korálového útesu s mo?skými sasankami a pestrobarevnými rybi?kami, které si žijí sv?j vlastní život v mo?ském akváriu se šesti kubíky vody.
Nejen zábavu, ale i dokonalý relax a požitek poskytuje vodní terapie v nových bazénech Tropical Paradise. Lehátka, trysky a masáže jsou sou?ástí vodní relaxa?ní cesty. Slaná voda z mo?ských bazén? posil?uje imunitu bun?k sliznic a pomáhá p?i chronických t?žkostech. Její slanost dosahuje úrovn? Slováky velmi oblíbeného Jadranu. Dokonalé osv?žení koupajícím p?ináší i originální nápoje podávané v mokrém karibském baru.
Kdo touží po p?ekrásné opálené pokožce „od mo?e“, ur?ite p?ivítá p?irozené opalování p?es speciální st?ešní pláš?, který p?ekrývá celou plochu tropického ráje. Pokud venku svítí sluní?ko, opalovat se tak m?že i p?i t?eskutých zimách. Tento v našich kon?inách ojedin?lý st?ešní pláš? s fantastickým výhledem na okolní scenérii je stejný jako mají na st?eše olympijského plaveckého stadiónu v Pekingu.
Kuliná?ské zážitky v podob? specialit a nápoj? v karibském duchu jsou dopl?kovou službou ve stylové samoobslužné restauraci Paradiso.
Relax v tropickém klimatu, zábava s animátory a dobrodružství, to je aquapark Tatralandia se svými velkorysými prostory pro odpo?inek za každého po?así. 9 bazén? s mo?skou, termální nebo ?irou vodou, mezi nimi i atraktivní šnorchlovací bazén, 7 celoro?ních tobogán?, 17 parních, vodních a masážních lázní a procedur v Keltském saunovém sv?t?, nebo široká nabídka masáží a ošet?ení t?la a to vše jen 15 minut od lyža?ských tratí v Jasné. Navíc mezi Jasnou a Tatralandií jezdí bezplatný ski-aqua bus.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.