CZ | EN

TMR ukončila první kvartál 2014/15 s růstem 18,1 %

TMR dnes zve?ejnila pr?b?žné hospodá?ské výsledky za první kvartál finan?ního roku 2014/15 – období od 1. listopadu 2014 do 31. ledna 2015. Za dané období vykázalo TMR výnosy 18,0 milion? EUR, což je 18,1% meziro?ní r?st a zisk p?ed úroky, zdan?ním, odpisy a amortizací (EBIDTA) ve výši 5,5 milionu EUR, nár?st o 86,8%.
„První polovinu zimní sezóny 2014/15 máme úsp?šn? za sebou. Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así vhodné pro zimní sporty. Zimní sezónu jsme odstartovali již 5. – 6. prosince, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali 21. listopadu. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es celý „zlatý týden“ se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Na základ? p?etrvávajících p?íznivých podmínek v horských st?ediscích p?edpokládáme dlouhou a úsp?šnou sezónu,“ komentoval výsledky Bohouš Hlavatý, CEO a p?edsseda p?edstavenstva TMR.
Úsp?šnou první polovinu zimní sezóny lze p?ipsat výborným lyža?ským podmínkám a moderní vybavenosti horských st?edisek, které p?ilákaly o 26,6 % více lyža?? než ve stejném období loni. Výdaje na klienta v horských st?ediscích též vzrostly o 2, 5 %. K r?stu tržeb p?isp?la i akvizice st?ediska SON v Polsku. B?hem vrcholových termín? Nového roku a „zlatého týdne“ zaznamenaly hotely TMR maximální vytíženost, což p?isp?lo k zvýšení pr?m?rné obsazenosti o 3,8 procentního bodu a stejn? tak pr?m?rné denní ceny za pokoj o 2,9 %.
V?tšina subsegment? TMR zaznamenala nár?sty výnos?: Horská st?ediska (+ 24,1 %), restaura?ní za?ízení (+ 18,0%), sportovní služby a obchody (+ 30,6 %), aquapark (- 14, 5%), hotely (+ 15, 5%). Díky zefektivn?ní provozního managementu a hotel? a díky stabilním fixním náklad?m spojeným se zasn?žováním a provozem lanovek se provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) zvýšil o 86,8 % a provozní rentabilita o 11, 3 procentního bodu na 30, 6.
Podrobn?jší p?ehled výsledk? za první kvartál roku 2014/15 je k dispozici na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/.

————————————————————————————————————————————————————————–

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.