+420 222 361 580 | info@primeco.cz

TMR ukončila první kvartál 2014/15 s růstem 18,1 %

TMR dnes zve?ejnila pr?b?žné hospodá?ské výsledky za první kvartál finan?ního roku 2014/15 – období od 1. listopadu 2014 do 31. ledna 2015. Za dané období vykázalo TMR výnosy 18,0 milion? EUR, což je 18,1% meziro?ní r?st a zisk p?ed úroky, zdan?ním, odpisy a amortizací (EBIDTA) ve výši 5,5 milionu EUR, nár?st o 86,8%.
„První polovinu zimní sezóny 2014/15 máme úsp?šn? za sebou. Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así vhodné pro zimní sporty. Zimní sezónu jsme odstartovali již 5. – 6. prosince, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali 21. listopadu. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es celý „zlatý týden“ se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Na základ? p?etrvávajících p?íznivých podmínek v horských st?ediscích p?edpokládáme dlouhou a úsp?šnou sezónu,“ komentoval výsledky Bohouš Hlavatý, CEO a p?edsseda p?edstavenstva TMR.
Úsp?šnou první polovinu zimní sezóny lze p?ipsat výborným lyža?ským podmínkám a moderní vybavenosti horských st?edisek, které p?ilákaly o 26,6 % více lyža?? než ve stejném období loni. Výdaje na klienta v horských st?ediscích též vzrostly o 2, 5 %. K r?stu tržeb p?isp?la i akvizice st?ediska SON v Polsku. B?hem vrcholových termín? Nového roku a „zlatého týdne“ zaznamenaly hotely TMR maximální vytíženost, což p?isp?lo k zvýšení pr?m?rné obsazenosti o 3,8 procentního bodu a stejn? tak pr?m?rné denní ceny za pokoj o 2,9 %.
V?tšina subsegment? TMR zaznamenala nár?sty výnos?: Horská st?ediska (+ 24,1 %), restaura?ní za?ízení (+ 18,0%), sportovní služby a obchody (+ 30,6 %), aquapark (- 14, 5%), hotely (+ 15, 5%). Díky zefektivn?ní provozního managementu a hotel? a díky stabilním fixním náklad?m spojeným se zasn?žováním a provozem lanovek se provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) zvýšil o 86,8 % a provozní rentabilita o 11, 3 procentního bodu na 30, 6.
Podrobn?jší p?ehled výsledk? za první kvartál roku 2014/15 je k dispozici na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/.

————————————————————————————————————————————————————————–

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.