+420 222 361 580 | info@primeco.cz

TMR kupuje Slezský zábavní park

Demanovská dolina (14. dubna 2015) – Spole?nost Tatry Mountain Resort, a.s. (TMR) vyhlásila 14.5.2015 že se definitivn? dohodla na p?evzetí 75% podílu Slezského zábavního parku od polské spole?nosti WPKiW S.A. TMR zvažuje investovat do modernizace parku 120 mil. PLN (30 mil EUR) v pr?b?hu p?ti let. Od 1. Kv?tna za?íná TMR provozovat ?l?skie Weso?e Miasteczko u polského m?sta Chorzów.

Po m?sících jednání se p?edstavenstvo TMR kone?n? dohodlo s polskou spole?ností WPKiW S.A., vlastnící Slezský zábavní park (?l?skie Weso?e Miasteczko) u polského Chorzówa na vstupu TMR jako strategického investora do projektu modernizace parku a 14.dubna 2015 podepsalo s p?edstavenstvem spole?nosti WPKiW S.A., která pat?í pod slezskou místní samosprávu závaznou dohodu. TMR vstupuje do nové, ú?elov? založené spole?nosti SPV , která bude park vlatsnit a provozovat. TMR získá 75 % podíl v SPV za 30 mil. PLN a zárove? manažerskou kontrolu , zbylý 25 % podíl bude mít v SPV prodávající spole?nost WPKiW S.A.
„V nejv?tším a nejstarším polském zábavním parku s bohatou historií vyrostlo n?kolik generací Polák?. Park je lokalizovaný v srdci zelené oázy, která je t?ikrát v?tší než Central Park v New Yorku. Rozloha Slezského zábavního parku je srovnatelná se st?edn? velkými lunaparky v západní Evrop?. Naše spole?nost je TOP subjektem v oblasti cestovního ruchu a má dlouholeté zkušenosti s provozováním horských st?edisek a aquapark?, a zárove? má zkušenosti s revitalizací p?vodních historických tatranských st?edisek, stejn? tak jako s akvizicemi a jejich expanzí jako je Aqupark Tatralandia. V??ím, že práv? TMR vrátí Slezskému zábavnímu parku ztracený lesk a zašlou slávu i díky p?ístupu ke kapitálu bude ze zábavního parku moderní st?edisko, které naplní o?ekávání Polák?. Jsem p?esv?d?ený, že vstupem TMR do tohoto projektu se oživí turistický ruch v regionu a otev?e se nová kapitola zábavních park? ve st?ední Evrop?, „ komentoval akvizici Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a CEO TMR.
TMR se zavazuje investovat do projektu modernizace zábavního parku 120 mil. PLN (30 mil. EUR) v pr?b?hu p?ti let. Následn? po úsp?šném zrealizování investi?ního plánu po p?ti letech bude moct TMR využít opci na odkoupení zbylého 25% podílu od WPKiW S.A. Vstup TMR jako strategického investora do projektu Slezského zábavního parku podléhal schválení dozor?í radou WPKiW S.A. , vedení kraje, dot?enými vlastníky a poslanci krajského zastupitelstva. P?tiletý investi?ní plán modernizace zábavního parku s p?edpokládaným rozpo?tem 120 mil. PLN po vstupu TMR krom? jiného zahrnuje implementaci nové tématiky a designu, koupi nových atrakcí, zvelebení zelených ?ástí, chodník? a vstupní haly, vybudování F&B provozu, rozší?ení parkoviš? a modernizaci další infrastruktury. Polský management zábavního parku za?al v zá?í minulého roku hledat investora na modernizaci. TMR byla vybraná pro odbornost v managementu horských st?edisek ve Vysokých Tatrách a Aquaparku Tatralndia a pro bohaté zkušenosti s vedením a modernizací svých st?edisek.
Slezský zábavní park u polského m?sta Charzów je nejv?tším a nejstarším parkem v Polsku. Do provozu byl uveden v roce 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park se nachází v hornoslezské pr?myslové aglomeraci s unikátní „oázou zelen?“ Slezského parku (Park ?l?ski). Nejv?tší atrakcí parku jsou letadla zav?šená na 45m vysoké v?ži. Od roku 1985 je v provozu tzv. ruské kolo, ze kterého je výhled na celé Slezsko. V roce 2007 p?ibyla v parku 21 metrová horská dráha, v areálu je 50 atrakcí. Park ro?n? navštíví p?ibližn? 200 tisíc lidí.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.