CZ | EN

TMR kupuje Slezský zábavní park

Demanovská dolina (14. dubna 2015) – Spole?nost Tatry Mountain Resort, a.s. (TMR) vyhlásila 14.5.2015 že se definitivn? dohodla na p?evzetí 75% podílu Slezského zábavního parku od polské spole?nosti WPKiW S.A. TMR zvažuje investovat do modernizace parku 120 mil. PLN (30 mil EUR) v pr?b?hu p?ti let. Od 1. Kv?tna za?íná TMR provozovat ?l?skie Weso?e Miasteczko u polského m?sta Chorzów.

Po m?sících jednání se p?edstavenstvo TMR kone?n? dohodlo s polskou spole?ností WPKiW S.A., vlastnící Slezský zábavní park (?l?skie Weso?e Miasteczko) u polského Chorzówa na vstupu TMR jako strategického investora do projektu modernizace parku a 14.dubna 2015 podepsalo s p?edstavenstvem spole?nosti WPKiW S.A., která pat?í pod slezskou místní samosprávu závaznou dohodu. TMR vstupuje do nové, ú?elov? založené spole?nosti SPV , která bude park vlatsnit a provozovat. TMR získá 75 % podíl v SPV za 30 mil. PLN a zárove? manažerskou kontrolu , zbylý 25 % podíl bude mít v SPV prodávající spole?nost WPKiW S.A.
„V nejv?tším a nejstarším polském zábavním parku s bohatou historií vyrostlo n?kolik generací Polák?. Park je lokalizovaný v srdci zelené oázy, která je t?ikrát v?tší než Central Park v New Yorku. Rozloha Slezského zábavního parku je srovnatelná se st?edn? velkými lunaparky v západní Evrop?. Naše spole?nost je TOP subjektem v oblasti cestovního ruchu a má dlouholeté zkušenosti s provozováním horských st?edisek a aquapark?, a zárove? má zkušenosti s revitalizací p?vodních historických tatranských st?edisek, stejn? tak jako s akvizicemi a jejich expanzí jako je Aqupark Tatralandia. V??ím, že práv? TMR vrátí Slezskému zábavnímu parku ztracený lesk a zašlou slávu i díky p?ístupu ke kapitálu bude ze zábavního parku moderní st?edisko, které naplní o?ekávání Polák?. Jsem p?esv?d?ený, že vstupem TMR do tohoto projektu se oživí turistický ruch v regionu a otev?e se nová kapitola zábavních park? ve st?ední Evrop?, „ komentoval akvizici Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a CEO TMR.
TMR se zavazuje investovat do projektu modernizace zábavního parku 120 mil. PLN (30 mil. EUR) v pr?b?hu p?ti let. Následn? po úsp?šném zrealizování investi?ního plánu po p?ti letech bude moct TMR využít opci na odkoupení zbylého 25% podílu od WPKiW S.A. Vstup TMR jako strategického investora do projektu Slezského zábavního parku podléhal schválení dozor?í radou WPKiW S.A. , vedení kraje, dot?enými vlastníky a poslanci krajského zastupitelstva. P?tiletý investi?ní plán modernizace zábavního parku s p?edpokládaným rozpo?tem 120 mil. PLN po vstupu TMR krom? jiného zahrnuje implementaci nové tématiky a designu, koupi nových atrakcí, zvelebení zelených ?ástí, chodník? a vstupní haly, vybudování F&B provozu, rozší?ení parkoviš? a modernizaci další infrastruktury. Polský management zábavního parku za?al v zá?í minulého roku hledat investora na modernizaci. TMR byla vybraná pro odbornost v managementu horských st?edisek ve Vysokých Tatrách a Aquaparku Tatralndia a pro bohaté zkušenosti s vedením a modernizací svých st?edisek.
Slezský zábavní park u polského m?sta Charzów je nejv?tším a nejstarším parkem v Polsku. Do provozu byl uveden v roce 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park se nachází v hornoslezské pr?myslové aglomeraci s unikátní „oázou zelen?“ Slezského parku (Park ?l?ski). Nejv?tší atrakcí parku jsou letadla zav?šená na 45m vysoké v?ži. Od roku 1985 je v provozu tzv. ruské kolo, ze kterého je výhled na celé Slezsko. V roce 2007 p?ibyla v parku 21 metrová horská dráha, v areálu je 50 atrakcí. Park ro?n? navštíví p?ibližn? 200 tisíc lidí.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.