CZ | EN

TMR hodnotí zimní sezónu

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 ve st?ediscích TMR.

Spole?nost TMR zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 – za období od za?átku zimní sezóny v listopadu 2014 do 21.dubna 2015 – v porovnání se stejným obdobím v p?edcházejícím roce. Srovnání zahrnuje hotely pat?ící do portfolia TMR a horská st?ediska – Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso a Aquapark Tatralandia. Hodnocení nezahrnuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice a st?edisko Szczyrkowski O?rodek Narciarski v Polsku, koupené v b?eznu 2014.<

Jasná GRAND JET

 

Hlavní údaje:

• Celkové tržby sa za zimní sezónu meziro?n? zlepšily o 19,9%
• V horských st?ediscích po?et lyža?ských osob a dní, podle kterých se m??í návštevnost, za porovnávané období vzrostl o 20,2%
• V Aquaparku Tatralandia se po?et návštevník? za dané období meziro?n? zvýšil o 6,7%
• V segmentu Hotely se obsazenost zvýšila ve váženém pr?m?ru o 2 procentuální body a pr?m?rná denní cena až o 4,3%
• Tržby z prodeje skipas? za dané období stouply o 23,3%
• Tržby aquaparku se mírn? snížily o 1%
• Tržby hotel? meziro?n? stouply o 11,7%
• Tržby v restaura?ních za?ízeních vzrostly o 28,3% a ve sportovních službách a obchodech o 31,2%

K pr?b?žným výsledk?m sezóny se CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjád?il následovn?: „Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así p?íznivé pro zimní sporty a zimní sezónu jsme odstartovali 5. – 6. prosince historicky p?elomovou lyžova?kou v nadmo?ské výšce 2 004 m z Chopku, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali už 21. listopadu. I když bylo b?hem sezóny na Chopku velké množství silných jižních v?tr?, poda?ilo se nám udržet sjezdovky ve velmi dobrém stavu a kvalitou nezaostával ani náš nejstarší snowpark v Jasné. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es zlatý týden se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum, i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Pokles podílu klient? z Ruska a o polovinu i z Ukrajiny nahradili polští, ?eští a slovenští hosté. Návšt?vnost našich vysokotatranských st?edisek b?hem jarních prázdnin byla porovnatelná s top sezónou. Rozhodujícími faktory v porovnání s minulým rokem byly hlavn? výrazn? lepší podmínky na lyžování. Lyža?i si b?hem jarních prázdnin užívali kvalitn? upravené sjezdovky s víc jak 100 cm sn?hu, d?ležitou úlohu sehrály i tradi?ní taháky v podob? Tatranského ledového domu a Sn?žných ps?. Díky aktivnímu direct marketingu si naši klienti GOPASSu užívali speciálních nabídek lyžova?ek a jiných výhod i za hranicemi Slovenska. Tuto zimní sezónu jsme výrazn? vzrostli v po?tu prodaných skipas? p?es externí ubytovatele, kte?í skipasy nabízeli p?ímo svým zákazník?m. Tento pozitivní fakt ve prosp?ch klienta potvrzuje prohlubující se spolupráci TMR s ostatními subjekty cestovního ruchu v regionu Liptova a Tater. Náš klient dostával ke svému pobytu skipas p?ímo na polštá? a nemusel si na n?j vystát frontu p?ed pokladnou. Za úsp?ch považujeme dvojnásobný nár?st skipas? zakoupených pohodln? p?es internet a v??ím, že tuto komfort službu si osvojí a bude využívat ješt? více klient?.“

Lyžova?ka za?ala v Nízkých Tatrách 5. prosince 2014 a ve Vysokých Tatrách 6. prosince. Lyža?i si nejvýše položenou sjezdovku v Lomnickém sedle užívali od 13. ledna 2015. Na rozdíl od v?tšiny slovenských lyža?ských st?edisek, provoz ve st?ediscích TMR pokra?oval i po velikono?ních svátcích. Zimní sezóna se s p?edpokladem oficiáln? ukon?í 10. kv?tna 2015. Pokud bude po?así i nadále v Tatrách p?íznivé pro zimní sporty, lyža?i budou tuto zimu lyžovat dohromady 157 dní. Sjezdovka s výlu?n? p?írodním sn?hem v Lomnickém sedle se bude nejd?íve upravovat 25.-26.dubna a potom 1.-10. kv?tna. Sjezdovky na Štrbském Plese Solisko, Turistická, Interski, Esí?ko se upravují b?hem týdne a b?hem víkendu se upravuje i sjezdovka Furkota. P?edpokládá se, že na Štrbském Plese se bude lyžovat v závislosti na sn?hových podmínkách a po?así nejbližší víkend a b?hem prod?ouženého víkendu 1.- 3. kv?tna. Pokud si vývoj po?así udrží nyn?jší pr?b?h, tak v Jasné na severní stran? Chopku se lyžovat bude do 10. kv?tna, sjezdovky na jižní stran? Chopku ?. 33a, 35, traverz ?. 51, 52, 54 se budou upravovat b?hem víkend? a pokud to dovolí sn?hové podmínky.

Nejbližší hospodá?ské výsledky TMR zve?ejní za první p?l rok finan?ního roku 30.6.2015.

Spole?nost Tatry mountainresorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu vest?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozujeatraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkemAquaparkuTatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?nímprovozem, kterýnabízíkrom? vodní zábavy i TropicalParadise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu veFun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánechHolidayVillageTatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% vespole?nostiMelida, a.s., která si pronajímá a provozujest?ediskoŠpindler?vMlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?ediskoSzczyrk. TMR též vlastní a pronajímát?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 seproinvestovalo do rozvoje a modernizacest?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?echevropských burzách v Bratislav?, Praze a veVaršav?.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.