+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Stowaways are having bad times in Špindlerův Mlýn

Uplynulé váno?ní svátky p?ilákaly do Špindlerova Mlýna celou ?adu návšt?vník? a došlo k nár?stu po?tu rodin s d?tmi, které sem zavítaly na rodinnou dovolenou. Navíc, jak se zdá, ?erným pasažér?m ve Špindlerov? Mlýn? nastávají temné ?asy.

Nový provozovatel Skiareálu Špindler?v Mlýn, spole?nost Melida a.s., se b?hem uplynulých svátk? na ?erné pasažéry d?kladn? zam??il.

„Pro odhalování ?erných pasažér? se nám velice osv?d?ili kontrolo?i s WIFI ?te?kou u turniketu, kte?í odhalili mnohé p?ípady p?j?ování nep?enosných celosezonních skipas?, z ?ehož jsme vyvodili pro majitele t?chto permanentek nep?íjemné d?sledky,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn.

B?hem svátk? po?así dop?álo lyža??m i n?kolik nádherných slune?ních dní. Do Špindlerova Mlýna zavítalo i hodn? lyža?? z níže položených lyža?ských st?edisek, kde sníh na sjezdovkách kv?li teplotním podmínkám nevydržel.

Ve Špindlerov? Mlýn? si p?išly na své hlavn? i rodiny s d?tmi. Novinkou letošní zimy bylo rozší?ení d?tských skipark?, pro nejmenší lyža?e byla p?ipravena celá ?ada akcí, sout?ží a závod? a došlo tak k nár?stu zájmu o ski školi?ky.

Krom? sportovního vyžití nabídl Špindler?v Mlýn ve sváte?ním ?ase kulturní a zážitkové aktivity. Pro návšt?vníky byly p?ipraveny vyhlídkové lety nad Špindlerovým Mlýnem, každý ve?er se konaly party v aprés-ski barech, hudebních klubech a diskotékách.

Noví provozovatelé i hotelié?i si pochvalují i zájem o balí?ky Ski & Stay, s nímž mají lyža?i až 30% slevu na skipasy. Díky t?mto balí?k?m a slevové kart? ŠpindlCard, kterou dostávají hosté k pobytu, využili návšt?vníci b?hem svátk? mnoho slev.

V sou?asné dob? jsou v provozu všechny lanovky ve Svatém Petru, Medv?dín? i na Labské, pro milovníky lyžování jsou p?ipravené každodenn? upravované sjezdovky.

Podle meteorolog? plnohodnotný nástup zimy teprve p?ijde. „Ze zkušeností z minulých let víme, že p?etlak nyní na sjezdovkách lehce opadne, a tak se lyžování v lednu stane pro mnohé návšt?vníky p?íjemn?jší než v dob? váno?ní,“ dodává ?en?k Jílek.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.