+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Špindlerův Mlýn nabídne v létě nové stezky pro rodiny s dětmi, slavnostně se otevřou již 31. května

Ve Skiarélu Špindler?v Mlýn se chystají nové stezky pro rodiny s d?tmi, poprvé se na n? návšt?vníci mohou vydat již 31. kv?tna na slavnostním Špindlerovském otevírání léta. Vstup na stezky je zdarma.

Hlavní program Špindlerovského otevírání léta prob?hne v prostoru dolní stanice Medv?dín od 9:00 do 17:00 hodin s bohatým programem. “Skiareál nabízí k této p?íležitosti možnost nákupu jízdenky na lanovku 1+1, kdy k jedné dosp?lé zakoupené jízdence bude jedna d?tská do 18 let zdarma,“ uvedl ?editel Skiareálu ?en?k Jílek.

Sou?ástí programu je otev?ení stávajících rozší?ených (Medv?dí cesta a Stopa?ova stezka) a nových turistických tras – Krakonoš?v p?íb?h a Mechová p?šinka. Stezky jsou ur?ené p?evážn? pro rodiny s d?tmi. Vstup na tyto stezky je zdarma.

Každá ze stezek bude mít jiná téma. První z nich Stezka stopa?e bude zam??ena na obkreslování stop zví?at a nabídne zajímavé kvízy a úkoly, cílem je p?edstavit krkonošskou faunu a bude bavit p?edevším starší d?ti. Druhou stezkou je Medv?dí cesta – ta je ur?ena p?edevším pro mladší d?ti, které zde najdou d?ev?né sochy medv?d?, a zárove? se pobaví nad zajímavým p?íb?hem o medv?dovi Me?ánkovi, který kdysi žil v Krkonoších.

T?etí stezkou je Mechová p?šinka – zábavu s ní najdou op?t starší d?ti a budou s ní poznávat zajímavé rostliny, cílem je op?t p?edstavit krkonošskou flóru. ?tvrtou stezkou je Krakonoš?v p?íb?h, ta se jist? bude líbit mladším d?tem a nabídne krátké p?íb?hy z Krakonošova života, tedy jaký byl „než mu narostly vousy“, kde se narodil, kam chodil do školy.

„Myslíme i na rodiny s ko?árky i handicapované, vždy bude tedy jedna sjízdná pro ko?árky i handicapované, druhá bude více terénní. U pokladen d?ti obdrží mapky, podle kterých p?jdou, na d?ev?ných velkých tabulích najdou kvízy, úkoly a budou si zapisovat jejich ?ešení. Stanovišt? nau?né stezky budou dopln?na o d?ev?né chill-out“ prvky (lehátka, lavi?ky, houpa?ky),“ dodává Jílek.

Poté, co d?ti projdou do cíle, dostanou zaslouženou odm?nu v Apres Baru Medv?dín u dolní stanice lanovky. Krom? rozší?ení a zatraktivn?ní stezek se budují ve skiareálu i nová d?tská h?išt?, která budou obsahovat celou ?adu d?ev?ných prvk?, herního i fitness charakteru.

U horní stanice Medv?dína bude pak ješt? další atrakce, tzv. „letteringové h?išt?“, tedy velký d?ev?ný 3D nápis „MEDV?DÍN“, p?i?emž každé písmeno bude zárove? i originálním herním prvkem. Jde o první atrakci svého druhu v ?eské republice, takže se mají návšt?vníci Špindlerova Mlýna na co t?šit.

U dolní stanice lanovky Medv?dín pot?ší d?ti v 10:30 hodin loutková pohádka „O nezbedném ?ertíkovi Luciáškovi“ a od 11:00 hodin bude následovat p?ehlídka dravc?, která potrvá až do 16:00 hodiny. Pro p?íchozí bude p?ipraven bohatý program s ob?erstvením, muzikou, fotografováním a spoustou odm?n pro d?ti.

Více informací najdete na:

http://www.spindleruvmlyn.org/informace-pro-obcany/aktuality/3152014-spindlerovske-otevirani-leta-72cs.html

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.