CZ | EN

Špindlerův Mlýn nabídne v létě nové stezky pro rodiny s dětmi, slavnostně se otevřou již 31. května

Ve Skiarélu Špindler?v Mlýn se chystají nové stezky pro rodiny s d?tmi, poprvé se na n? návšt?vníci mohou vydat již 31. kv?tna na slavnostním Špindlerovském otevírání léta. Vstup na stezky je zdarma.

Hlavní program Špindlerovského otevírání léta prob?hne v prostoru dolní stanice Medv?dín od 9:00 do 17:00 hodin s bohatým programem. “Skiareál nabízí k této p?íležitosti možnost nákupu jízdenky na lanovku 1+1, kdy k jedné dosp?lé zakoupené jízdence bude jedna d?tská do 18 let zdarma,“ uvedl ?editel Skiareálu ?en?k Jílek.

Sou?ástí programu je otev?ení stávajících rozší?ených (Medv?dí cesta a Stopa?ova stezka) a nových turistických tras – Krakonoš?v p?íb?h a Mechová p?šinka. Stezky jsou ur?ené p?evážn? pro rodiny s d?tmi. Vstup na tyto stezky je zdarma.

Každá ze stezek bude mít jiná téma. První z nich Stezka stopa?e bude zam??ena na obkreslování stop zví?at a nabídne zajímavé kvízy a úkoly, cílem je p?edstavit krkonošskou faunu a bude bavit p?edevším starší d?ti. Druhou stezkou je Medv?dí cesta – ta je ur?ena p?edevším pro mladší d?ti, které zde najdou d?ev?né sochy medv?d?, a zárove? se pobaví nad zajímavým p?íb?hem o medv?dovi Me?ánkovi, který kdysi žil v Krkonoších.

T?etí stezkou je Mechová p?šinka – zábavu s ní najdou op?t starší d?ti a budou s ní poznávat zajímavé rostliny, cílem je op?t p?edstavit krkonošskou flóru. ?tvrtou stezkou je Krakonoš?v p?íb?h, ta se jist? bude líbit mladším d?tem a nabídne krátké p?íb?hy z Krakonošova života, tedy jaký byl „než mu narostly vousy“, kde se narodil, kam chodil do školy.

„Myslíme i na rodiny s ko?árky i handicapované, vždy bude tedy jedna sjízdná pro ko?árky i handicapované, druhá bude více terénní. U pokladen d?ti obdrží mapky, podle kterých p?jdou, na d?ev?ných velkých tabulích najdou kvízy, úkoly a budou si zapisovat jejich ?ešení. Stanovišt? nau?né stezky budou dopln?na o d?ev?né chill-out“ prvky (lehátka, lavi?ky, houpa?ky),“ dodává Jílek.

Poté, co d?ti projdou do cíle, dostanou zaslouženou odm?nu v Apres Baru Medv?dín u dolní stanice lanovky. Krom? rozší?ení a zatraktivn?ní stezek se budují ve skiareálu i nová d?tská h?išt?, která budou obsahovat celou ?adu d?ev?ných prvk?, herního i fitness charakteru.

U horní stanice Medv?dína bude pak ješt? další atrakce, tzv. „letteringové h?išt?“, tedy velký d?ev?ný 3D nápis „MEDV?DÍN“, p?i?emž každé písmeno bude zárove? i originálním herním prvkem. Jde o první atrakci svého druhu v ?eské republice, takže se mají návšt?vníci Špindlerova Mlýna na co t?šit.

U dolní stanice lanovky Medv?dín pot?ší d?ti v 10:30 hodin loutková pohádka „O nezbedném ?ertíkovi Luciáškovi“ a od 11:00 hodin bude následovat p?ehlídka dravc?, která potrvá až do 16:00 hodiny. Pro p?íchozí bude p?ipraven bohatý program s ob?erstvením, muzikou, fotografováním a spoustou odm?n pro d?ti.

Více informací najdete na:

http://www.spindleruvmlyn.org/informace-pro-obcany/aktuality/3152014-spindlerovske-otevirani-leta-72cs.html

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.