+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Skiareál ve Špindlerově Mlýně nabídne v zimě spoustu novinek – rozšířené sjezdovky, více bezpečnosti i nové moderní provozovny služeb jako restaurace, aprés-ski bary a půjčovny

P?ípravy na zimní sezonu 2013/2014 jsou ve Skiareálu Špindler?v Mlýn v plném proudu. Provozovatel areálu, spole?nost Melida a.s., p?ipravil pro milovníky zimních sport? spoustu zajímavých novinek. Návšt?vníci se tak mohou t?šit na rozší?ené sjezdovky, zm?ny ve struktu?e a v prodeji permanentek i nové služby.

„Jednou z hlavních novinek pro nastávající zimní sezonu je rozší?ení sjezdovek. B?hem léta touto zásadní zm?nou prošly ?ervená i ?erná sjezdovka na Medv?dín? tém?? v celé jejich délce. Práv? ?ervená sjezdovka bude tak jednou z nejširších sjezdovek v ?eské republice. V??íme, že díky tomu bude lyžování na Medv?dín? pro návšt?vníky ješt? více atraktivní a výrazn? bezpe?n?jší,“ prozradil ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Jelikož provozovatel usiluje o bezpe?nost návšt?vník?, byly naistalovány i nové moderní bezpe?nostní sít? – a to v dolní ?ásti ?erné sjezdovky pod tzv. „velkým hankem“. Navíc došlo k rozší?ení lyža?ských pr?jezd? mezi jednotlivými sjezdovkami.

Novinkou bude i nov? otev?ený Aprés-ski bar alpského typu stojící v t?sné blízkosti dojezdu ?ervené sjezdovky na Medv?dín?. Vizí je nabídnout bar s rychlou, ale p?itom kvalitní kuchyní v p?íjemném moderním prost?edí. Otev?ena bude také kompletn? zrekonstruovaná vyhlídková restaurace Na Pláni. Kdo toto místo nedaleko horní stanice lanovky Sv. Petr – Plá? s p?ekrásnými výhledy do údolí z minulosti zná, bude jist? mile p?ekvapen, jakou prom?nou tato provozovna prošla. Provozovatel tak chce nabídnout v útulném tradi?ním horském interiéru návšt?vník?m nejen rychlý ob?d, ale i p?íjemné posezení u kamen nad šálkem ?aje ?i horké medoviny.

Nejv?tší prom?nou p?ed letošní zimou prošla Hromovka – resp. celý prostor dojezdu. I zde na návšt?vníky ?eká nový Aprés-ski bar/restaurant, který bude otev?en denn?, od rána až do ukon?ení ve?erního lyžování.

„Novinkou je i dvoupatrová moderní multifunk?ní budova na míst? bývalých pokladen. Krom? moderních pokladen zde najdou návšt?vníci Infocentrum i novou provozovnu Špindl Motion – první z naší nové sít? prodejen se sportovním a fashion zbožím, ale také i kvalitní p?j?ovnu s top sortimentem lyží a snowboard?,“ dodává k dalším novinkám Jílek.

Novinek se do?ká i ceník. T?mito zm?nami se tak provozovatelé snaží reagovat na podn?ty návšt?vník?
z lo?ské sezony, proto pro rodi?e, kte?í se st?ídají v hlídání d?tí, p?ináší areál tzv. rodi?ovský skipas, který je v rámci obou partner? p?enosný.

„Novinkou je také tzv. „vratný skipas“, který nahrazuje dopolední jízdné. Nákupem této specifické permanentky získává lyža? možnost jízdenku po 2 nebo 4 hodinách vrátit zp?t, samoz?ejm? s navrácením ?ásti pen?z,“ dodává Jílek.

Pro ?asté návšt?vníky zasn?žených kopc? je pak nejvýhodn?jší n?která z dlouhodobých permanentek ?i sezonní skipas All Season Špindl + Tatry, který je platný ve všech st?ediscích Skiareálu Špindler?v Mlýn
a ve st?ediscích Slovakia Super Skipass (www.superskipas.sk).

Po zkušenosti z minulé sezony jist? mnozí návšt?vníci využijí i skipasy nazvané „10 dní
ze sezony“ a „15 dní ze sezony“. S t?mito skipasy m?že návšt?vník lyžovat jakýchkoliv 10 nebo 15 dní
v sezon? a tyto dny nemusejí jít za sebou. Tento druh skipas? je ur?en pro lyža?e, kte?í
se do Špindlerova Mlýna rádi vracejí po celou dobu sezony a nemusejí si tak p?i každé návšt?v?
u pokladny kupovat novou jízdenku Další velkou výhodou t?chto skipas? je to, že s tímto skipasem pak jednodenní lyžování vyjde cenov? velice výhodn?.

„Stejn? jako v p?echázející sezon? chceme pozornost zam??it na rodiny s d?tmi, na rozdíl od mnoha jiných tuzemských st?edisek u nás mohou i letos d?ti do 6 let lyžovat zdarma a juniorské jízdné platí až do
18 let dít?te,“ uzavírá Jílek.

Provozovatelé skiareálu navazují i na lo?ský úsp?ch balí?k? Ski & Stay, který p?ipravil spole?n?
s ubytovateli. V rámci tohoto balí?k? pak pomohou lyža?i získat až 30% slevu na skipas.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.