CZ | EN

S akciemi TMR se obchoduje na burze v Praze

Akcie Tatry mountain resorts, a.s., (TMR) jsou od dnešního dne obchodované na hlavním trhu Burzy cenných papír? v Praze (BCPP). Spole?nost TMR se tak stala první spole?ností v?bec, jejichž 6,707,198 ks akcií zaknihovaných na doru?itele jsou zárove? kótované na t?ech st?edoevropských burzách, a to bratislavské, varšavské a nyní i pražské.  

„Vstup na ?eskou burzu je pro nás p?irozeným krokem p?i napl?ování naší vize vybudovat z TMR nejv?tší spole?nost podnikající v oblasti cestovního ruchu ve st?edoevropském regionu. ?eští návšt?vníci historicky tvo?í významnou skupinu našich klient? a my v??íme, že našimi aktivitami v ?echách jsme jim ješt? blíž než doposud,“ uvedl Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.
Krom? marketingových synergií s ?eskými lyža?skými st?edisky, která bude TMR od letošní zimní sezóny spolu provozovat ve Špindlerov? Mlýn?, je jedním z hlavních d?vod? duální kotace TMR na burze v Praze vybudování si pozice na ?eském kapitálovém trhu. Pro individuální investory chce spole?nost TMR nabídnout benefity Akcioná?ského klubu.
Nová emise bude obchodována na hlavním trhu burzy pod zkráceným názvem TMR (ISIN SK1120010287) a bude za?azena do systému SPAD.
„Jsem rád, že na trh p?ichází spole?nost, která má za sebou úsp?šné projekty v n?kolika sousedních zemích a která se rozhodla své obchodní aktivity rozši?ovat i na území ?eské republiky. Pevn? v??ím, že listing v Praze emitentovi pom?že v podpo?e jeho plán? v ?R, a že si zde emise najde své investory,” ?íká Petr Koblic, generální ?editel Burzy cenných papír? Praha.
Akcie TMR se v pátek na Burze cenných papír? v Bratislav? obchodovaly na úrovni 43,80 eur, p?i ro?ním výnosu 5,37 % a dividendovém výnosu 2,2 %. Akcie TMR jsou zárove? nejvíce obchodovaným akciovým titulem na bratislavské burze. V roce 2011 p?edstavovaly p?ibližn? 60% všech objem? obchod? s akciemi; v roce 2010 to bylo více než 70 %.
Na Burze cenných papír? ve Varšav? akcie TMR debutovaly minulé pond?lí. Jejich cena p?i uvedení na trh kopírovala výšku ceny akcií na bratislavské burze.
Minulý finan?ní rok TMR vykázaly konsolidované výnosy ve výši 39 milion? eur a ?istý zisk 9,2 milion? eur. V tomto finan?ním roce, který kon?í 31.10.2012, konsolidované výnosy za prvních dev?t m?síc? dosáhly 32,6 milion? eur a ?istý zisk byl ve výši 7,1 milión? eur. R?st TMR je hlavn? odrazem akvizicí a kapitálových investic do infrastruktury, hotel? a služeb ve st?ediscích spole?nosti v celkovém objemu 144 miliónu eur za posledních šest let.
Podmínkou pro získání ?lenství v Akcioná?ském klubu je vlastnictví minimáln? 25 kus? akcií TMR. Benefity mají formu volných vstup?, skipas? a slev v za?ízení TMR. Více informací je k dispozici na www.tmr.sk/akcionarsky-klub.html

Duální kotaci akcií TMR na BCPP technicky zast?ešila spole?nost J&T IB & Capital Markets, a.s., organiza?ní složka ve spolupráci s J&T Banka, a.s.
_______________________________________________________________________________________
Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s, je nejv?tším subjektem v oblasti cestovního ruchu na Slovensku, která vlastní a provozuje atraktivní lyža?ská st?ediska a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tater. Pat?í sem st?ediska Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studni?ky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdie?ko, ve Vysokých Tatrách spole?nost TMR vlastní st?ediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní hotely a pronajímá hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spole?nost navíc úzce spolupracuje s horským st?ediskem Štrbské Pleso. Do konce roku 2011 se proinvestovalo do uvedených st?edisek 100 mil. € a dalších 56 milión? € má p?isp?t ke zvyšování standardu a návšt?vnosti slovenských hor v nejbližších letech. Poslední akvizicí TMR je Aquapark Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský termální aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i zábavu ve Fun Parku, rovn?ž i ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia.

 

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.